HUB Blog

EU start up: Allpriv

Allpriv razvija novu generaciju nomadske cyber zaštite koja predstavlja pomak u načinu zaštite privatnosti podataka van kancelarija.

Već u početnim fazama ovaj startup je privukao interesovanje velikih banaka i energetskih divova. Razvoj tehnologije i povećanje broja poslova koji su usko vezani za nove tehnologije i putovanja otvara nove prijetnje za privatnost podataka kao što su nezaštićene WiFi pristupne tačke, gubljenje i krađa uređaja, te kompromitovana razmjena podataka.

Allprivova filozofija zaštite se svodi na minijaturizovanje čitavog sigurnosnog “stacka” u format prenosivog hardwarea u koji je ugrađen napredni Blockchain, veštačka inteligencija i jos nekoliko tehnika zaštite.

Link: https://www.allpriv.com/

Slični članci

HUB Blog

EU start up: eSIM

  • 29/05/2020
E-sim je koncipiran u formi integrisane SIM kartice koja je direktno zalemljena na štampanu ploču mobilnog uređaja ili nekog drugog
HUB Blog

EU start up: MyTrueSound

  • 29/05/2020
Slijepa i slabovida lica se susreću sa ograničenim pristupom vizuelnim igricama i platormama socijalnih medija. Ovaj startup se zasniva na