HUB Blog

EU start up: MyTrueSound


Slijepa i slabovida lica se susreću sa ograničenim pristupom vizuelnim igricama i platormama socijalnih medija.

Ovaj startup se zasniva na dvije inovativne ideje:

Prva je da je glavni audio ekspert slijepa osoba sa izvanredno dobrom sluhom, samim tim je sposoban da ocijeni audio doživljaj.

Druga je vlastiti “game engine” IMAGE (Immersive Audio Game Engine), koji je efektivno rješenje za brzu i jeftinu produkciju audio igara.

Monetizacija je zamišljena u vidu kupovine igre i “in-game” kupovine.

Link: https://www.mytruesound.com/