HORIZON EU Programi podrške

EU4Health program 2021-2027 – vizija za zdraviju Evropsku uniju

Program EU4Health usvojen je kao odgovor na pandemiju COVID-19 i kako bi se ojačala spremnost EU na krizne situacije. Pandemija je istakla krhkost nacionalnih zdravstvenih sistema. Program EU4Health će doprineti dugoročnim izazovima u oblasti zdravstva izgradnjom jačih, otpornijih i dostupnijih zdravstvenih sistema.

Zdravlje je investicija i sa budžetom od 5,3 milijarde evra tokom perioda od 2021. do 2027. godine, program EU4Health predstavlja neuporedivu finansijsku podršku EU u oblasti zdravstva. EU4Health je jasan signal da je javno zdravlje prioritet za EU i jedan od glavnih instrumenata za stvaranje Evropske zdravstvene unije.

Uspostavljen Uredbom (EU) 2021/522, EU4Health donosi dodatnu vrednost EU i dopunjuje politike država članica kako bi ostvario četiri opšta cilja koji predstavljaju ambicije programa i deset specifičnih ciljeva koji predstavljaju oblasti intervencije:

  • Poboljšati i promovisati zdravlje Promocija zdravlja i prevencija bolesti, posebno raka
  • Međunarodne inicijative za zdravlje i saradnja
  • Zaštiti ljude Prevencija, pripremljenost i odgovor na prekogranične zdravstvene pretnje
  • Dopuna nacionalnih zaliha osnovnih proizvoda za krizne situacije
  • Ustanovljavanje rezerve medicinskog, zdravstvenog i podrškog osoblja Pristup lekovima, medicinskim uređajima i proizvodima za krizne situacije
  • Obezbeđivanje dostupnosti, raspoloživosti i pristupačnosti ovih proizvod
  • Ojačati zdravstvene sisteme
  • Ojačavanje podataka o zdravlju, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstva
  • Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti
  • Razvijanje i primena zakonodavstva EU u oblasti zdravlja i donošenje odluka zasnovanih na dokazima Integrisani rad među nacionalnim zdravstvenim sistemima

Ciljevi programa EU4Health

EU4Health će otvoriti put ka Evropskoj zdravstvenoj uniji ulaganjem u hitne zdravstvene prioritete:

EU4Health program, usvojen kao odgovor na izazove pandemije COVID-19, ne samo da će pomoći u jačanju otpornosti EU na prekogranične zdravstvene pretnje, već će takođe podržati ključne inicijative kao što su Plan za pobedu nad kancerom Evrope i Farmaceutska strategija za Evropu. Pored toga, program će podržati digitalizaciju zdravstvenih sistema, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobne lekove i poboljšanje stope vakcinacije.

Osim toga, EU će proširiti već uspešne inicijative kao što su Evropske referentne mreže za retke bolesti i nastaviti saradnju na globalnim zdravstvenim pretnjama i izazovima. Ovaj program predstavlja ozbiljno ulaganje u budućnost zdravlja Evropske unije i snažnu podršku zdravstvenim sistemima.

Radni programi

EU4Health se sprovodi putem godišnjih radnih programa koji podržavaju širok spektar akcija grupisanih pod četiri glavna “struna” sa presečnim fokusom na kancer.

Priprema za krize Promocija zdravlja i prevencija bolesti Zdravstveni sistemi i radna snaga u oblasti zdravstva Digitalno Program pruža finansijsku podršku entitetima koji ispunjavaju uslove, zdravstvenim organizacijama i NVO-ima iz zemalja članica EU ili ne-EU zemalja koje su povezane sa programom.