Najave događaja

Horizon Implementation Day: Upravljanje Grantovima u Horizon Europe

Horizon Europe predstavlja izuzetnu priliku za istraživače i inovatore iz različitih zemalja i disciplina da se povežu i ostvare svoje projekte. Da biste iskoristili sve prednosti ovog programa, ključno je razumjeti kako efikasno upravljati sredstvima i grantovima koji su vam dodijeljeni. U trećem dijelu serije Horizon Implementation Day za 2023. godinu, detaljno će se istražiti Upravljanje Grantovima u okviru Horizon Europe programa.

Povezivanje Istraživača širom Granica i Disciplina

Horizon Europe nije samo program za finansiranje istraživanja i inovacija; to je i platforma koja povezuje istraživače širom svijeta. Ova zajednica omogućava istraživačima da razmjenjuju ideje, pristupe ekskluzivnom sadržaju i prošire svoju mrežu kontakata. Ova mreža podržava kreativnu suradnju i doprinosi inovacijama na globalnom nivou.

Horizon Implementation Day Serija 2023

Serija događaja Horizon Implementation Day za 2023. godinu pruža sveobuhvatan uvid u Horizon Europe program. Fokusirajući se na različite aspekte programa, pruža vam se prilika da bolje razumijete njegove tehničke i administrativne detalje. U trećem dijelu serije, bavit ćemo se Upravljanjem Grantovima – ključnim aspektom za uspješnu realizaciju projekata.

Upravljanje Grantovima u Horizon Europe

Upravljanje sredstvima i grantovima u okviru Horizon Europe zahtijeva precizno planiranje, transparentnost i pravilno praćenje aktivnosti. Ovaj dio serije pružit će vam sveobuhvatan uvid u procese vezane za upravljanje grantovima, uključujući:

  1. Pripremu i podnošenje aplikacija: Razumijevanje kako pravilno pripremiti i podnijeti aplikaciju za grantove, uključujući relevantne dokumente i rokove.
  2. Odobravanje i dodjelu grantova: Proces ocjenjivanja i odabira projekata koji će dobiti finansijsku podršku.
  3. Administracija i izvještavanje: Praćenje i izvještavanje o napretku projekta, troškovima i postizanju ciljeva.
  4. Kontrole i revizije: Kako se provode kontrole i revizije kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost u upravljanju sredstvima.

Izvor i više informacija na linku

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2VgQVkhSe14gr3SDySNP6K/overview

#HorizonEurope #UpravljanjeGrantovima #Istraživanje #Inovacije #HorizonImplementationDay #2023 #UNDP #ZajednicaIstraživača #GlobalnaSaradnja