Pozivi za projekte

IHI POZIV 5 za podnošenje prijedloga projekata

Foto ilustracija

HI – poziv 5 je jedno-stepeni poziv za podnošenje prijedloga sa sljedećim temama:

Tema 1: Ubrzanje implementacije metodologija novog pristupa i drugih inovativnih pristupa koji se ne odnose na životinje za razvoj, testiranje i proizvodnju zdravstvenih tehnologija

Tema 2: Razvoj i dokazivanje principa novih kliničkih primjena teranostičkih rješenja

Tema 3: Poboljšani pristupi predviđanju, otkrivanju i liječenju za sveobuhvatno liječenje moždanog udara

Tema 4: Maksimizacija potencijala generisanja sintetičkih podataka u aplikacijama u zdravstvu

Rok za kompletne ponude: 16. januar 2024

Svi tekstovi tema, dokumentacija poziva (uključujući sveobuhvatan vodič za podnosioce prijava) se mogu pregledati na ovom linku

Detalje o tome kako se prijaviti i smjernice kako pronaći partnere na projektu možete pregledati na ovom linku i na linku za prijavu projekta.

Prezentaciju poziva i druge korisne informacije možete takođe pregledati na veb stranici IHI

Izvor: Innovative Health Initiative