HUB Blog

Inovacioni centar Banja Luka poziva mlade iz prijedorske regije na učešće u BESPLATNOM petodnevnom kampu na Vlašiću

Inovacioni centar Banja Luka uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini realizuje projekat #GetTogetherEntrepreneurialCamp. 

Cilj preduzetničkog kampa jeste pružanje podrške za razvoj i jačanje preduzetničkih kapaciteta učesnika kampa u svrhu njihovog osposobljavanja za razvoj vlastitog biznisa, a sve to u cilju razvoja preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

60 izabranih kandidati će imati priliku da učestvuje u bogatom programu obuke o preduzetništvu, ali i da učestvuje u sportskim i raznim drugim zabavno rekreativnim aktivnostima.

Ko može učestvovati:

Pravo učešća imaju mladi (18 do 25) godina koji dolaze iz sljedećih mjesta:

Federacija BiH: Unsko-sanski kanton; Tuzlanski kanton; Zeničko-dobojski kanton; Srednjobosanski kanton; Kanton 10

Republika Srpska: Istočna Hercegovina, Regija Birač (Srebrenica, Bratunac, Zvornik i Šekovići) i Prijedorska regija.

Kako se prijaviti?

Da bi se prijavili za učešće, neophodno je da popunite prijavu.                                                                                                             

Prijave su otvorene do 15.10.2021. godine.

Program kampa

Kamp će se odvijati u turističkom kompleksu Eko Fis na Vlašiću u periodu od 15.-19. novembra. Na kampu će učesnici razvijati poslovne ideje u skladu sa LEAN Startup metodologijom uz mentorsku podršku. Detaljan program kampa možete pogledati ovdje.

Sve troškove učešća u programu, smještaja i prevoza snosi organizator.