HORIZON EU

Istraživačke infrastrukture: EBRAINS

EBRAINS je nova digitalna istraživačka infrastruktura (RI), kreirana evropskim projektom naziva ‘Human Brain Project‘ (HBP), a koja prikuplja širok spektar podataka i alata za istraživanje u vezi s mozgom. HBP aktivnosti se oslanjaju na najsavremeniju neuronauku, velike podatke, robotiku i srodne tehnologije kako bi najnovija naučna otkrića preveli u inovacije u medicini i industriji, a za dobrobit pacijenata i društva.

Ambicija EBRAINS-a je da pruži široj naučnoj zajednici otvorene i vrhunske potencijale kojima se podstiče kolaborativni razvoj nauke o mozgu, otvara put revolucionarnim otkrićima, s ciljem osiguranja vodeće pozicije Evrope u istraživanjima mozga.

EBRAINS ima za cilj da pomogne ubrzavanje kolaborativnih istraživanja mozga pomoću sveobuhvatnog paketa podataka, alata i objekata, što uključuje dijeljenje podataka, atlasiranje, modelovanje, simulaciju, računarstvo visokih performansi, analitiku velikih podataka, neurorobotiku, neuromorfno računarstvo i druge. Trenutno se nude sljedeće kategorije usluga, istraživačkih mogućnosti i resursa: podaci i znanje, atlasi, simulacije, tehnologija inspirirana mozgom i analitika medicinskih podataka. Koncept i kombinovanje ovih usluga omogućava istraživačima mozga da se efikasno pozabave svojim pitanjima, ali i omogućava drugim disciplinama da imaju koristi od istraživanja mozga. Nudi se otvoren pristup EBRAINS-ovim bazama podataka što bi trebalo da omogući brzu upotrebu drugih objekata, koji su potrebni npr. za modelovanje procesa moždanih bolesti, povezivanje podataka sa atlasima i modelima, testiranje modela mozga u robotskom okruženju ili pokretanje simulacija mozga u realnom vremenu na neuromorfnim sistemima. Ova digitalna istraživačka infrastruktura uključuje veliki broj softverskih rješenja koja se pružaju korisnicima i od strane korisnika. Povećane mogućnosti koje nudi računarstvo visokih performansi omogućile su brz razvoj mreža dubokog učenja. 

Saznajte više na: Human Brain Project i  EBRAINS