Najave događaja

Međunarodni specijalistički seminar „Digitalna medicina“

tehnologija medicina

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), Beograd, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti zdravstvenih nauka, u saradnji sa Long Island Univerzitetom (USA), VAMK Univerzitetom (Finska), Univerzitetom primenjenih nauka Niederrhein (Njemačka), Nacionalnim institutom za javno  dravlje Italije, Nacionalnom školom javnog zdravlja Grčke, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, organizuje II ECPD MEÐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR DIGITALNA MEDICINA u periodu 26-27.jun 2023.godine. Seminar će biti realizovan u prostorijama JZU UKC Republike Srpske.

ECPD Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija organizuje ovaj Seminar sa ciljem da fokus usmeri na novi pravac u savremenoj medicinskoj praksi, koji se naziva digitalna medicina, digitalno zdravlje ili e-Health. Digitalna medicina odnosi se na upotrebu informacionih tehnologija, usluga i procesa za pružanje zdravstvenih usluga i unapređenje zdravlja i kvaliteta života stanovništva. U užem smislu, digitalna medicina podrazumeva kliničku praksu potpomognutu primenom informacione tehnologije, interneta, mobilnih telefona i  digitalnih kanala komunikacije u cilju unapređenja pružanja zdravstvenih usluga. U širem smislu, uključuje i izgradnju digitalnih bolnica, digitalizaciju bolničke  administracije, izgradnju regionalne medicinske i zdravstvene mreže, tehnike daljinske dijagnostike i lečenja koji uključuju modernu informacionu tehnologiju.

Polaznici Škole koji uspešno savladaju nastavu stiču međunarodno i nacionalno akreditovan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Program

Program Seminara obuhvata sledeće glavne tematske oblasti:

1. Uvod u digitalnu medicinu

 • Digitalna tehnologija i primenjena infrastruktura
 • Prednosti digitalne zdravstvene tehnologije
 • Elektronski zdravstveni karton
 • Klinički sistemi za podršku odlučivanju
 • Telemedicina i teleterapija
 • Daljinski nadzor

2. Digitalna medicina u kliničkom i nekliničkom kontekstu

3. Kliničko informacioni sistemUniverzitetskogkliničkog centraRepublike Srpske

4. Praktični primeri digitalizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

5. Evaluacija primene eHealth aplikacija u oblasti zdravstvene zaštite

6. Telehealth u kardiologiji

7. Pandemija COVID-19 i digitalna transformacija zdravstvenog sektora

8. Virtuelna bolnica – Potencijali virtuelne realnosti za analizu i simulaciju zdravstvenih procesa

9. Standardi, akreditacioni programi i digitalna medicina

10. Etički i pravni izazovi u digitalnoj medicini

11.  Zdravstveno obrazovanje na bazi e-učenja (e-Learning)

12. Klaster zdravlje – aktuelno u programu Horizont Evropa

Predavači

 • Prof. dr Thomas Lux, Direktor „Competence Center eHealth“, Univerzitet primenjenih nauka Niederrhein, Nemačka
 • Prof. dr Miodrag Todorović, ECPD Univerzitet za mir UN, dugogodišnji direktor Ministarstva zdravlja Sejšela, osnivač i direktor Klinike „Panafricare“
 • Prof. dr Anastazija Stojšić Milosavljević, Predsednik Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srbije, Klinika za kardiologiju – Institut za KVB Vojvodine
 • Doc. dr Dalibor Drljača, Naučno-istraživački centar UKC Republike Srpske, Banja Luka
 • Dr sc. Claudia Mika, Izvršni direktor Temos Internacional, Njemačka
 • Dr Vojislav Stojšin, Direktor Fondacije za promociju zdravlja „MobiMed“, Novi Sad
 • Dr Cosmina Coman, Izvršni direktor „Learning Pro“, Rumunija
 • Marino Marinko Samardžija, SAVING doo, Ljubljana, Slovenija
 • Danko Marić, Šef Odeljenja za kvalitet UKC Republike Srpske, Banja Luka

Za više informacija se možete obraditi Odjeljenju za promociju i razvoj pri kabinetu generalnog direktora JZU UKC Republike Srpske

Izvor: Odjeljenje za promociju i razvoj pri kabinetu generalnog dirketora JZU UKC Republike Srpske (email)