Medicina

Ministarstvo civilnih poslova izražava zabrinutost zbog zabrinjavajućih statistika vezanih za dijabetes

Ministarstvo civilnih poslova povodom Svjetskog dana dijabetesa, želi skrenuti pažnju javnosti na alarmantne podatke koje je objavila Međunarodna dijabetička federacija (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) o globalnoj prevalenciji dijabetesa. Prema tim podacima, trenutno oko 425 miliona ljudi u svijetu živi s dijabetesom, a prognoze ukazuju da bi taj broj do 2040. godine mogao narasti na 642 miliona.

Posebno je zabrinjavajuće što se dijabetes smatra glavnim uzrokom ozbiljnih komplikacija poput sljepila, amputacija nogu i problema s bubrezima. U zapadnim, ekonomski razvijenim državama, dijabetes je čak glavni uzrok sljepila. Neposredni uzrok smrti oboljelih od dijabetesa u većini slučajeva je bolest srca i krvnih sudova, što naglašava hitnost potrebe za suočavanjem s ovim globalnim zdravstvenim izazovom.

Ministarstvo želi istaknuti i zabrinjavajuće podatke koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, gdje oko 400.000 ljudi živi s dijabetesom. Ova bolest ima ozbiljne posljedice po zdravlje građana, te posebno naglašavamo važnost rane dijagnoze kako bi se spriječile komplikacije.

U borbi protiv dijabetesa, ključni su rano prepoznavanje simptoma, pravilna terapija, pravilna ishrana i redovna fizička aktivnost. Ovo su ključni faktori koji omogućavaju osobama s dijabetesom dug i zdrav život. Ministarstvo apeluje na javnost da bude svjesna važnosti integriranog menadžmenta, edukacije pacijenata, promjene životnih stilova, redovnih zdravstvenih pregleda, pravilne upotrebe lijekova te psihosocijalne podrške.

Uvažavajući potrebu za zajedničkim djelovanjem, Ministarstvo civilnih poslova podržava inicijative poput Inovativnog Programa za sprječavanje dijabetesa, koji pokazuje da jednostavne promjene poput 30-minutne šetnje pet puta sedmično mogu značajno smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2.

Ministarstvo poziva sve građane, zdravstvene djelatnike i kreatore zdravstvene politike da zajedno rade na podizanju svijesti, motivaciji i podršci osobama s dijabetesom te da poduzmu sve potrebne mjere u borbi protiv ove ozbiljne bolesti.

Izvor: Ministarstvo civilnih poslova BiH