Najave događaja

Naučno-stručna konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažmanˮ

Naučno-stručna konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažmanˮ biće otvorena 26. maja u 9 časova u amfiteatru 216 na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

🔺Tokom dva dana, učesnici iz regije će predstaviti naučna istraživanja, objavljene radove, projekte iz okvira rada nevladinih organizacija. Osim promovisanja nauke u zajednici i saradnje univerziteta i civilnog društva, cilj događaja je edukacija akademskog, administrativnog osoblja i studenata.

🔺Konferenciju organizuje Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta, uz podršku Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci. Suorganizator konferencije je Transkulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) fondacija iz Sarajeva, a u okviru projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM).

Univerzitet u Banja Luci