Medicina Pozivi za projekte

“NeuroInsight” stipendije za neurologe

NeuroInsight je Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) COFUND program koji nudi prestižne MSCA stipendije za izvanredne postdoktorske istraživače u oblasti “Napredna analitika u neurološkim bolestima”.

Program ima za cilj da podrži novu vrstu istraživača na postdoktorskom nivou, koji će razviti napredne vještine u analitici podataka (data analyst), veštačkoj inteligenciji (AI), mašinskom i dubokom učenju i primjeniti ih na izazove koji se javljaju kod neuroloških stanja. Program će omogućiti realizaciju visokokvalitetnih interdisciplinarnih istraživanja, pružiti mogućnosti za interakciju s industrijom, kliničarima, grupama pacijenata i skupovima podataka, te omogućiti stvaranje talentovane grupe budućih lidera u istraživanju.

Stipendije programa “NeuroInsight” su namjenjene iskusnim istraživačima bilo koje nacionalnosti, koji traže prestižnu poziciju za razvoj karijere u jednoj od sedam irskih akademskih institucija povezanih s “FutureNeuro” istraživačkom grupom: RCSI, Trinity College Dublin, DCU, UCD, Univerzitet Galway, UCC i Waterford Institute of TechnologyFutureNeuro je istraživački centar za analizu podataka želi da bude domaćin za 5 iskusnih postdoktorskih istraživača. Stipendije će uključivati obavezno 3-6-mjesečno upućivanje u drugu istraživačku neakademsku organizaciju u industriji, kliničkom i/ili dobrotvornom sektoru u bilo kojoj zemlji.

Rok za prijavu je 30.oktobar 2023., a kriterijume, provjeru podobnosti, pravila i izuzetke možete pogledati na veb stranici projekta “NeuroInsight“. 

Izvor: NeuroInsight