Edukacija HORIZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

TRL 0.Ideja 

Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno.

TRL 1Osnovna/Basic istraživanja

Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza na raspolaganju. Najniži nivo tehnološke spremnosti. Teorijska/Naučna razmatranja počinju se prenositi na praktična istraživanja i razvoj. Primeri mogu uključivati detaljna istraživanja i naučne studije.

TRL 2. Formulacija tehnologije

Koncept i primena su formulisani. Primeri su ograničeni na analitičke studije i eksperimentisanje.

TRL 3. Primenjena istraživanja

Prva laboratorijska ispitivanja završena; dokaz koncepta (Proof of Concept). Aktivno istraživanje i razvoj su pokrenuti. Laboratorijska istraživanja imaju za cilj proveriti analitička predviđanja pojedinih delova tehnologije. Primeri uključuju komponente koje još nisu integrisane ili reprezentativne.

TRL4. Prototip niskog nivoa

Izgrađen prototip niskog nivoa u laboratorijskom okruženju (“ružan” prototip). Dizajn, razvoj i laboratorijska ispitivanja tehnoloških komponenti se izvode. Na ovom nivou su osnovne tehnološke komponente integrisane kako bi se utvrdilo da će raditi zajedno.

TRL5. Prototip visokog nivoa

Prototip visokog nivoa testiran u planiranom okruženju s performansama blizu očekivanima. Sistem ili postupak demonstracija realizuje se u operativnom okruženju.

TRL 6. Demonstracija sistema

Demonstracija delova sistema u operativnom okruženju na pred-komercijalnom nivou.Prototip je blizu, ili na planiranom nivou operativnog sistema. Konačni dizajn je gotovo završen. Cilj ove faze je ukloniti inženjerski i proizvodni rizik.

TRL7. Prvi finalni proizvod

Proizvodni problemi otklonjeni. Tehnologija dokazano radi u svom konačnom obliku u očekivanim uslovima. U većini slučajeva, ovaj nivo predstavlja kraj razvoja sistema.

TRL8. Potpuna komercijalna primena

Potpuna komercijalna primena, tehnologija dostupna za potrošače. Ovdje, je tehnologija u svom konačnom obliku potpuno spremna za komercijalnu realizaciju.