Edukacija

Odgovor na demografske promjene treba više fokusirati na prilagođavanje politikama

Utjecaj na globalne demografske trendove je izazovan. Odgovor na demografske promjene treba također biti usmjeren na prilagođavanje politikama posljedicama demografskih promjena, pokazuje novo izvješće JRC-a (Zajedničkog istraživačkog centra).

Demografski trendovi, kao što su starenje populacije, promjene u strukturama porodica, urbanizacija i međunarodne migracije, složeni su procesi koji su pod utjecajem različitih društvenih, ekonomskih, kulturnih i političkih faktora.

Primarno određeni životnim izborima koje pojedinci i porodice donose, demografski trendovi duboko su ukorijenjeni u kulturne i društvene norme koje se razlikuju među zemljama i regijama. Oni imaju implikacije na globalne ekonomske, ekološke, društvene i geopolitičke promjene.

Demografske promjene se događaju postepeno kao dio dugoročnih procesa modernizacije, urbanizacije, ekonomske i ljudske evolucije, i često traju decenijama prije nego se manifestiraju. Zbog toga su demografski trendovi izazovni za utjecanje.

Prilagođavanje politikama kako bi se rješavali budući demografski izazovi

Odgovarajući na anketu koju je sproveo Zajednički istraživački centar (JRC), Međunarodni institut za primijenjenu analizu sistema (IIASA) i UN Odjeljenje za populaciju, stručnjaci za demografiju iz cijelog svijeta izrazili su svoje stavove o budućnosti fertiliteta, smrtnosti i migracije, kao i ulozi politika u rješavanju posljedica demografskih promjena.

Rezultati ankete pokazuju da se očekuje da će stope fertiliteta ostati niske u Europi iz razloga kao što su individualne preferencije, ali i ekonomska neizvjesnost i rastući troškovi stanovanja. Stručnjaci također vjeruju da će medicinski napredak i zdravstveno svjesno ponašanje nastaviti povećavati očekivanu životnu dob, što također izaziva zabrinutost u vezi otpornosti zdravstvenih sistema i nejednakosti u zdravlju širom Europe.

Sveukupno, rezultati ankete, objavljeni u tehničkom izvješću JRC-a, ukazuju da demografski izazovi budućnosti možda neće imati jednostavna demografska rješenja. Umjesto toga, rješavanje ovih izazova vjerojatno će zahtijevati naglasak na poboljšanju prilagodbenih sposobnosti društava. To uključuje prilagođavanje politikama posljedicama demografskih promjena u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje.

Globalne demografske projekcije, koje proizvode međunarodne institucije, sada uglavnom slažu u pogledu projektovanih populacionih trendova do 2050. Ovo znači da danas imamo znanje o tome kako se globalna demografija vjerojatno razvijati u narednih trideset godina, što olakšava planiranje odgovora politike.

Praveći dokaze o glavnim faktorima koji oblikuju buduće populacione trendove, rezultati ankete podržavaju Evropsku komisiju u naporima da integriše demografske brige u sve politike.

Atlas demografije: dio EU alata za upravljanje demografskim promjenama

Rezultati ankete obavijestili su Komunikaciju Komisije “Demografske promjene u Europi: alat za akciju”, objavljenu 11. oktobra, koja predstavlja niz političkih alata dostupnih državama članicama za upravljanje demografskim promjenama i njihovim utjecajima na društvo i ekonomiju EU, uključujući globalnu konkurentnost.

Kao dio ovog alata, Atlas demografije JRC-a bit će dalje razvijen u dinamičnu platformu za stvaranje i širenje znanja o demografiji na nivou EU, olakšavajući razmjenu između država članica.

Najnovija tematska priča o podacima Atlas demografije ilustrira ključne nalaze iz ankete svjetskih stručnjaka o demografskim promjenama i pruža razmatranja o mogućim političkim implikacijama.

Autor Joint Research Centre

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Edukacija H2020

Saveti za pripremu aplikacija u okviru H2020 MSP Instrumenta- Izvrsnost (Excelence)

  • 27/11/2021
U periodu od 2018. do 2020, Komisija je mobilisala 2,7 milijardi eura iz Okvirnog programa Horizont 2020 kako bi podržala
Edukacija H2020

Instrument za mala i srednja preduzeća (SME Instrument)

  • 27/11/2021
Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veoma veliku ulogu u cijelom programu Horizont 2020. Kako je ovo Program namijenjen finansiranju