HORIZON EU

EIC Akcelerator: Anotirani vodič za kratki Pitch Deck 2023

Ovaj vodič napisan je kao dio projekta Access2EIC, koordinacijske i podrške akcije finansirane od strane Evropske komisije u okviru programa Horizont Evropa, s ciljem osnaživanja Nacionalnih kontaktnih tačaka za Evropsko vijeće za inovacije (European Innovation Council – EIC) i Evropski inovacioni ekosistem radi olakšavanja saradnje između njih kako bi pružili unaprijeđene usluge širom Evrope.

Jedan od ciljeva ovog projekta je identifikacija i dijeljenje dobrih praksi i ključnih faktora uspjeha na osnovu iskustava ranije finansiranih projekata te unapređenje niza alata i time efikasnosti asistencije Nacionalnih kontaktnih tačaka.

Ovaj vodič je kreiran s ciljem da pomogne aplikantima u pripremi prijedloga u okviru prvog koraka EIC Akceleratora i podrži ih sa sugestijama i savjetima za njihov pitch deck, koji je jedan od elemenata koji treba dostaviti tokom podnošenja prijedloga.

Prezumi vodič na LINK-u

Kako aplicirati – Za prijavu na EIC (Evropski inovacioni savjet) Akcelerator fond, morate proći kroz trostepeni proces:

Korak 1: Napišite svoj kratki prijedlog

Kratki prijedlozi mogu se podnijeti u bilo koje vrijeme i ocjenjuju se prema principu na principu ko prvi podnese, prvi se evaluira. Evo šta trebate pripremiti za svoj kratki prijedlog:

Obrazac od 5 stranica: Sažmite svoj prijedlog i odgovorite na pitanja o svojoj inovaciji, potencijalnom tržištu i timu.

Prezentacija (pitch-deck): Napravite prezentaciju od najviše deset slajdova u PDF formatu.

Video prezentacija (pitch): Pripremite video prezentaciju do tri minute u kojoj će osnovni članovi vašeg tima (do tri osobe) objasniti motivaciju za vaš prijedlog.

Nakon što podnesete svoj kratki prijedlog, obično ćete dobiti povratne informacije u roku od 4 nedelje. Ako vaš prijedlog ispunjava osnovne kriterije za finansiranje putem EIC Akceleratora, bećete pozvani da pređete na sljedeći korak.

Korak 2: Pripremite puni prijedlog

Ako je vaš kratki prijedlog uspješan, imate 12 mjeseci da pripremite puni prijedlog i podnesete ga na jedan od datuma zatvaranja (cut-off dates). Evo što trebate uraditi u ovom koraku:

 

Portal za finansiranje i tendere: Pripremite puni prijedlog na portalu za finansiranje i tendere.

Pratite predloške: Koristite prateće predloške i slijedite strukturu kako biste pružili tražene informacije.

Nova prezentacija (pitch deck): Pripremite novu prezentaciju, koja se može razlikovati od one korištene u kratkom prijedlogu.

Dodatni dokumenti: Pripremite sve dodatne dokumente potrebne za vašu specifičnu aplikaciju.

Korak 3: Prezentujte svoju inovaciju

Ako vaš puni prijedlog ispunjava sve kriterije, bit ćete pozvani na licem-u-lice intervjue s žirijem EIC-a. Ovo je krajnji korak u procesu selekcije. Datum intervjua će se odrediti na osnovu konkretnog poziva i runde aplikacija.

Važno je pregledati smjernice EIC Akceleratora i specifične zahtjeve za vaš prijedlog, jer se oni mogu mijenjati tokom vremena. Također se preporučuje da budete ažurirani s najnovijim informacijama na web stranici EIC Akceleratora i portalu za finansiranje i tendere kako biste pratili eventualne promjene ili nadogradnje u procesu prijave.

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

HORIZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

  • 20/11/2021
Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz
Edukacija HORIZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

  • 27/11/2021
TRL 0.Ideja  Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno. TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza