WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana konferencija o odgovornim istraživanjima i inovacijama

Konferencija pod nazivom ,,Odgovorna istraživanja i inovacije – preduslov za izvrsnost u istraživanjimaˮ održana je 7. aprila 2022. godine u Novom Sadu, u hibridnom formatu, tj. uživo na Univerzitetu u Novom Sadu i putem ,,Zumˮ platforme.

Događaj organizovan u okviru  „Horizont 2020ˮ projekta WBC-RRI.NET, u kojem je Univerzitet u Banjoj Luci dio konzorcijuma, posvećen je konceptima odgovornih istraživanja i inovacija, kao i predstavljanju stanja u ovoj oblasti u zemljama Zapadnog Balkana. 
U fokusu plenarnih predavanja i moderirane diskusije bila su pitanja etike u istraživanju i sistemi upravljanja etikom u visokoškolskim ustanovama i istraživačkim organizacijama.

Rukovodilac sektora za istraživačku etiku i integritet pri Evropskoj komisiji Isidor Karacas održao je plenarno predavanje o etičkim aspektima u istraživanjima, sa posebnim fokusom na te aspekte u projektima u okviru „Horizont Evropaˮ programa, i o nedoumicama oko etičkih pitanja koja se moraju adresirati prilikom učešća zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Na moderiranoj diskusiji o sistemima upravljanja etikom u visokoškolskim ustanovama i istraživačkim organizacijama koju je moderirala mr Anđela Pepić, koja rukovodi Centrom za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, a  prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta naše visokoškolske ustanove prof. dr Siniša Lakić bio jedan od panelista, predstavljeno je postojeće stanje u ovoj oblasti kao i značajni napori da etika u istraživanju postane dio istraživačke prakse i sistemskih rješenja u visokoškolskim ustanovama i u istraživačkim organizacijama. 

Nakon plenarnog dijela konferencije, rad je nastavljen u tri radne grupe s posebnim tematskim fokusima. Riječ je o grupama: rodna ravnopravnost i etika, naučno obrazovanje i učešće javnosti i otvorena nauka i otvoreni pristup.

Pored predavača iz Evropske komisije, predstavnika istraživačkih organizacija i institucija regije Zapadnog Balkana ali i Evrope, konferenciji su, pored mr Anđele Pepić i prof. dr Siniše Lakića, putem ,,ZUMˮ platforme prisustvovale i viša stručna saradnica za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta mr Dragana Radulović i projektna asistentkinja Milica Marić.

Sastanak predstavnika konzorcijuma

Dan nakon konferencije, 8. aprila, u Novom Sadu održan je sastanak predstavnika konzorcijuma WBC-RRI.NET projekta na kojem su predstavljene realizovane i planirane aktivnosti u okviru projekta. Sastanku je prisustvovala i mr Anđela Pepić. Univerzitet u Banja Luci