WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica „Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ

Radionica pod nazivom „Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ održana je 28. juna 2023. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Centar za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET, organizovao je radionicu „Između inovacije i etike: Vještačka inteligencija u nauci i obrazovanjuˮ, sa ciljem pružanja interaktivne platforme za naučnike, edukatore i nastavnike da diskutuju o etičkim implikacijama primjene vještačke inteligencije u oblastima nauke i obrazovanja.

Radionici je prisustvovalo 45 učesnika, među kojima su nastavnici i saradnici, administrativno osoblje i studenti Univerziteta u Banjoj Luci, nastavnici i učitelji osnovnih i srednjih škola, te edukatori/ce iz nevladinog sektora.

Tokom uvodnog govora, prorektorka za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr Milica Balaban ukazala je na značaj i aktuelnost teme radionice, kao i na potrebu stvaranja kulture odgovorne upotrebe vještačke inteligencije u akademskoj zajednici i šire.

Prvi dio događaja održan je u formi prezentacija. Dr Anđela Pepić, koja rukovodi Centrom za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banjoj Luci, naglasila je važnost poštovanja etičkih principa u korištenju vještačke inteligencije u obrazovanju i nauci, poput: transparentnosti, nediskriminacije, dobrobiti društva, odgovornosti i privatnosti i upravljanja podacima. Borislav Vukojević, viši asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, kroz praktične primjere prezentovao je korisnost vještačke inteligencije kao alata za povećanje produktivnosti.

Nakon toga, održana je panel-diskusija na kojoj su učestvovali dr Dalibor Savić, docent Fakulteta političkih nauka, dr Vladimir Risojević, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta i dr Mihajlo Savić, docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Panelisti su prenijeli svoja iskustva u korištenju alata vještačke inteligencije u naučnim oblastima, sa osvrtom na prednosti i nedostatke njihove upotrebe za dobijanje relevantnih informacija. Kao zaključak diskusije u kojoj su aktivno učestvovali svi prisutni, usaglašeno je da je potrebno sistemski pristupiti obrazovnom procesu, uvesti teme o vještačkoj inteligenciji od osnovne škole, kako bi se uticalo da učenici koriste alate za svoju i dobrobit drugih.

Imajući u vidu brz napredak vještačke inteligencije i integracije u različite sektore, u septembru je planirano održavanje druge radionice posvećene ovoj temi.

Univerzitet u Banja Luci