Edukacija

Održane radionice o pisanju evropskih projekata

Radionice „Kreiranje prijedloga projekata koje finansira Evropska komisijaˮ održane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U radionicama održanim 27. i 28. februara 2023. godine učestvovali su zaposleni nastavnici i saradnici sa šest članica Univerziteta u Banjoj Luci, ali i zainteresovani članovi udruženja građana iz Banje Luke. Obuku je vodio doc. dr Dalibor Drljača, stručni saradnik Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji ima preko 25 godina iskustva u pripremi i vođenju projekata.

Više od 15 polaznika imalo je priliku da se kroz interaktivni rad u grupama upozna sa portalom Funding and Tenders, osnovnim elementima procesa kreiranja projektnih prijedloga koje finansira Evropska komisija, te da na praktičan način definiše konkretne projektne prijedloge.

U toku drugog dana radionice polaznici su imali priliku da vrše evaluaciju napisanih projektnih prijedloga te da podnesu izvještaje o evaluaciji. Osposobljavanje polaznika će voditi njihovom aktivnijem uključivanju u izradu projektnih prijedloga, te potencijalnom prijavljivanju i provođenju projektnih aktivnosti u oblasti naučnoistraživačkog rada na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Projektni asistent UNIBL dr Dragan Dragomirović izjavio je da je riječ o nastavku već održanih obuka kroz napredni modul, na kojem su zainteresovani učesnici imali priliku da saznaju više o procesu pripreme aplikacija za projekte na evropskom nivou, prije svega putem programa Horizont Evropa.

Radionice su organizovane u okviru međunarodnog projekta Odgovori kroz politike (POLICY ANSWERS), u kojem je Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci jedan od članova konzorcijuma. Ovaj projekat pripada Akcijama koordinacije i podrške koje finansira Evropska unija kroz Horizont Evropa program.

Univerzitet u Banja Luci