Najave događaja

Otvorena nauka, otvoreni podaci: NI4OS-Europe projekat

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci Vas poziva na događaj:

Otvorena nauka, otvoreni podaci: NI4OS-Europe projekat

Promocija će biti održana 31.05.2022. godine u sali 1325 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 11 časova.

Registraciju za prisustvo možete obaviti na https://events.ni4os.eu/event/66/registrations/59/ 

Program:

Vrijeme Tema Predavač
11:00-11:30 NI4OS-Europe projekat, Evropski oblak otvorene nauke (EOSC) i primjeri dostupnih servisa: CHERE Dr Mihajlo Savić
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci
11:30-12:00 Primjer upotrebe NI4OS-Europe servisa:

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom RSSC

Dr Vladimir Risojević
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci
12:00-12:20 Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u ekosistem istraživanja i inovacija
WBC-RRI.NET
Mr Anđela Pepić
Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija
Univerzitet u Banjoj Luci
12:20-12:40 Otvorena nauka i otvoreni časopisi:
Primjer časopisa Sineza
Dr Boris Babić

Filozofski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

12:40-13:00 Otvorena nauka i otvoreni časopisi:
Open Journal Systems
Mr Miroslav Galić

Filozofski fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci

13:00-13:30 EOSC FUTURE – budućnost EOSC projekta Dr Mihajlo Savić
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Banjoj Luci
13:30-15:00 Otvorena diskusija Mr Dragana Radulović

 

Kome je namijenjen ovaj događaj? 

Ova promocija je namijenjena zaposlenim u naučnim ustanovama koji rade ili namjeravaju da rade na naučnoistraživačkim projektima, a naročito projektima finansiranim od strane Evropske komisije. Osim toga, namijenjena je i predstavnicima relevantnih ministarstava koji se bave zakonskim okvirima i propisima iz oblasti otvorene nauke. 

Sadržaj 

Otvorena nauka predstavlja novi pristup naučnom procesu zasnovan na saradnji i novim načinima širenja znanja korišćenjem digitalnih tehnologija i novih. OECD definiše Otvorenu nauku: „primarne rezultate javnih, finansijski podržanih rezultata istraživanja – publikacije i istraživački podaci – učiniti javno dostupnim u digitalnom formatu bez ikakvih ili minimalnih ograničenja“, ali ona je i više od toga. Otvorena nauka podrazumijeva širenje principa otvorenosti na cjelokupni istraživački proces, podsticanje dijeljenja i saradnje što je ranije moguće, što podrazumijeva sistemsku promjenu načina na kojima se nauka i istraživanje baziraju. Evropska komisija preporučuje zemljama članicama da definišu politike kojima se zahtijeva slobodan pristup naučnoistraživačkim publikacijama i primarnim podacima koji se nastali kroz projekte finansirane iz javnih fondova. 

U okviru prezentacija će biti prikazan i praktičan primjer upotrebe otvorenih podataka, alata otvorenog koda, te otvorenih naučnoistraživačkih infrastruktura u cilju pravljenja sistema za automatsku klasifikaciju satelistskih snimaka. Prezentacija takođe obuhvata i praktičan prikaz toka rada, te načina upotrebe otvorene nauke sa ciljem olakšavanja života naučnim radnicima. 

Odgovorno istraživanje i inovacije (Responsible Research and Innovation – RRI) predstavlja okvir unutar kojeg su sadržani i principi otvorene nauke. U okviru prezentacije biće predstavljeni osnovni principi odgovornog istraživanja i inovacija, te njihova međusobna povezanost, kao i značaj primjene istih za naučno-istraživačke projekte. 

Osim navedenog, biće predstavljene i mogućnosti saradnje u okviru H2020 projekta NI4OS-Europe. Kroz praktičnu sesiju učesnici će imati priliku da se upoznaju sa odabranim platformama za upravljanje otvorenim podacima. 

O predavačima 

Doc. Dr Mihajlo Savić je nastavnik na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Učesnik, koordinator i član upravnog odbora FP5/6/7 i H2020 projekata: SEE-GRID, SEEFIRE, SEEREN2, SEE-GRID 2, SEE-GRID-SCI, HP-SEE, EGI-InSPIRE, VI-SEEM, NI4OS-Europe. Oblasti interesovanja: internet tehnologije, distribuirani računarski sistemi, računarstvo visokih performansi, virtuelna i proširena stvarnost, digitalni repozitorijumi i otvorena nauka. 

Prof. dr Vladimir Risojević je nastavnik na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Učesnik je više nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Njegove oblasti interesovanja obuhvataju obradu slike, računarski vid, mašinsko učenje i digitalne biblioteke. 

Prof. dr Boris Babić, vanredni profesor na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, Glavni i odgovorni urednik Sineze, časopisa za humanističke i društvene nauke. Autor je jedne naučne monografije i oko dvadeset radova koji se tiču istorije Vizantije, te veza Vizantije sa srednjovjekovnom Srbijom i Bosnom. 

Mr Miroslav Galić, viši asistent na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Uvod u filozofiju. Urednik je i član redakcija u nekoliko domaćih časopisa: Sineza (FFBL, tehnički urednik, II kategorija u RS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL), Noema (FFBL, glavni i odgovorni urednik, II kategorija u RS), A priori (Udruženje Sofia, Banja Luka, član redakcije), kao i web master online izdanja još nekoliko časopisa (Naša škola, SIČ…), te član Komisije za kategorizaciju naučnih časopisa u RS pri Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi RS. Pored bavljenja svojim primarnim istraživačkim poljem, istorijom i filozofijom nauke i tehnologije, zainteresovan je za teorijska i praktična djelovanja u cilju unapređivanja naučnog izdavaštva u RS. 

Mr Anđela Pepić je rukovoditeljka Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci; rukovodi ispred UNI BL kao partnerske institucije H2020 projektom WBC-RRI.NET. U periodu 2018-2019 upravljala je COST Akcijom „The voice of research administrators: building a network of administrative excellence (BESTPRAC)“. 

Mr Dragana Radulović je zaposlena na mjestu višeg stručnog saradnika za naučnoistraživački rad na Univerzitetu, član je Radne grupe za implementaciju Povelje i Kodeksa na UNIBL; koordinator je EURAXESS Servisnog centra ispred UNIBL.

ETF BL