EU Tech

Powerful Medical (Slovačka) – aplikacija za precizniju dijagnozu srčanog udara

Primjer inovativne kompanije koje će dobiti podršku medju 42 kompanije u okviru Evropskog savjeta za inovacije (EIC), kombinujući grantove i ulaganja u vlasnički kapital, nakon posljednjeg roka za EIC Akselerator u novembru 2023 je i firma Powerful Medical (Slovačka) – aplikacija za precizniju dijagnozu srčanog udara. Powerful Medical, u okviru ovog instrumenta će primiti grant od 2,5 miliona eura i dodatne investicije od 5 miliona eura od Evropskog savjeta za inovacije (EIC).

Powerful Medical, kompanija sa sjedištem u Slovačkoj, predstavlja jedan od najvažnijih preokreta u modernoj medicini pojačavanjem kliničkih odluka koje donose ljudi, uz pomoć vještačke inteligencije. Glavni fokus ove inovativne firme su kardiovaskularne bolesti, vodeći uzrok smrti u svijetu. Njihova vizija je transformisati put pacijenata sa srčanim problemima, osiguravajući da svaka medicinska odluka bude vođena podacima.

Koristeći se velikim podacima (Big Data), mašinskim učenjem i inovativnim metodama, Powerful Medical teži da pruži ljekarima neophodne alate koji su im potrebni za precizne dijagnoze i prilagođenu brigu o pacijentima. Ova tehnologija ima potencijal da radikalno promijeni pristup dijagnostici i tretmanu srčanih bolesti, omogućavajući ranije otkrivanje i personalizovaniji pristup liječenju.

Jedan od ključnih proizvoda Powerful Medicala je njihova napredna aplikacija koja koristi AI za analizu medicinskih podataka, uključujući elektrokardiograme (EKG), kako bi pružila precizniju dijagnozu srčanih udara i drugih kardiovaskularnih stanja. Ova aplikacija pomaže u smanjenju vremena potrebnog za dijagnozu, što je kritično u hitnim slučajevima, te povećava preciznost, smanjujući tako rizik od ljudske greške.

S obzirom na to da je svaka sekunda važna kada je riječ o srčanim udarima, brza i tačna dijagnoza može spasiti živote i znatno poboljšati ishod liječenja za pacijente. Uz podršku Evropskog savjeta za inovacije (EIC) i finansiranje kroz EIC Akcelerator, Powerful Medical ima priliku da dodatno razvije svoje tehnologije i proširi svoj uticaj na globalnom nivou, čineći naprednu medicinsku dijagnostiku dostupnijom i efikasnijom širom svijeta.

Upoznajte se sa radom ove kompanije na web stranici ::: link