HUB Blog

Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus for Young Entrepreneurs“

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije „Erasmus for Young Entrepreneurs“ (EYE). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Više informacija o programu i načinu prijave je dostupno na veb-stranici Erasmus for Young Entrepreneurs, kao i u promotivnim materijalima: