Najave događaja

Poziv za prijavu na događaj ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ

Otvoren je poziv za prijavu za učešće na događaju ,,Otvorena nauka i otvoreni pristupˮ, koji će biti održan 22. septembra 2022. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Događaj, čiji je organizator Univerzitet u Banjoj Luci, organizuje se u saradnji sa partnerima u okviru Horizont 2020. projekta WBC-RRI.NET, a posvećen je pitanjima otvorene nauke i otvorenog pristupa, sa ciljem promovisanja i ostvarivanja slobodnog pristupa naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja.

Izlagači, profesori sa fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci i regiona, predstaviće regionalne i nacionalne inicijative za otvorenu nauku i otvoreni pristup, kao i primjenu ovog koncepta u praksi kroz rad Arhiva za društvene nauke u Bosni i Hercegovini. Pored toga, biće predstavljen rad Koalicije S (savez organizacija osnovan uz podršku Evropske komisije i Evropskog istraživačkog savjeta), koja okuplja institucije i organizacije koje finansiraju istraživanja i teži da omogući otvoreni pristup istraživačkim publikacijama. Učesnici će imati priliku da se uključe u diskusiju koja je planirana nakon izlaganja, te da razmijene iskustva o otvorenom pristupu sa predstavnicima regionalnih organizacija.

Prema agendi, planirane su dvije sesije u okviru događaja, i to javni događaj namijenjen svim zainteresovanima i sastanak radnih grupa namijenjen za članove projektnog tima.

Radni jezik događaja koji se održava u hibridnom modelu i putem ,,Zum“ platforme jeste engleski, a za učešće je neophodna registracija putem  ovog linka, najkasnije do 15. septembra.

Univerzitet u Banja Luci