HORIZON EU Pozivi za projekte

Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03)

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu)
Tip projekta: RIA (akcije inovativnosti i istraživanja)
Iznos sredstava: 60 miliona EUR

Dok su istraživanje i inovacije u domenu onkoloških oboljenja stvorile nove mogućnosti liječenja, pacijentima s rakom širom Evrope potreban je pristup efikasnijim intervencijama usmjerenim na pacijente koje idu u korak sa sve većim zahtjevima u složenom i fragmentisanom onkološkom zdravstvenom okruženju s rastućim troškovima zdravstvene zaštite.

Pandemija COVID-19 sa svojim štetnim utjecajem na kontrolu raka pokazala je potrebu za različitim dizajnom kliničkih ispitivanja s manje kriterija uključivanja i isključivanja koji bi omogućili procjenu djelotvornosti u stvarnom svijetu što bi omogućilo bolja i pristupačnija rješenja liječenja koja su široko dostupna širom svijeta. Regije EU, države članice i pridružene zemlje.

Pragmatična klinička ispitivanja fokusiraju se na izbor između opcija njege, procjenjuju efikasnost, učinak liječenja u rutinskoj (stvarnoj) kliničkoj praksi itd. Neki primjeri uključuju liječenje naspram aktivnog nadzora u upravljanju pacijentima, kombinaciju intervencija liječenja, određivanje optimalne doze i rasporeda doza, deeskalaciju intervencije liječenja, uporedni učinak različitih intervencija liječenja, itd.

VIše informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-03