Medicina

Predstavljene mogućnosti programa EU4Health, Finansijska podrška

U Banjaluci je održana informativna sesija na kojoj su predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine  predstavili Program djelovanja Unije u oblasti zdravlja i finansijska podrška za period 2021. – 2027. godine (EU4Health).

Sekretarka Ministarstva Biljana Čamur Veselinosvić je informisala prisutne predstavnike zdravstvenih ustanova da su okviru prethodnog programa EU za zdravlje institucije iz BiH ostvarivale dobre rezultate. Prisutni su informisani da Program „EU za zdravlje” predstavlja odgovor na izazove koje je postavila pandemija bolesti COVID-19, naglašavajući krhkost nacionalnih zdravstvenih sistema. Cilj ovog programa je jačanje pripravnosti na krize unutar Evropske unije, uz poseban fokus na jačanje nacionalnih zdravstvenih sistema kako bi postali otporniji, pristupačniji i efikasniji u suočavanju s dugoročnim zdravstvenim izazovima.

Finansijska podrška koju pruža Program „EU za zdravlje” iznosi 5,3 milijarde eura za period od 2021. do 2027. godine, što jasno ukazuje na prioritet koji se daje javnom zdravlju. Program je istovremeno ključni instrument u izgradnji evropske zdravstvene unije.

                Evropska komisija nedavno je usvojila Godišnji program rada za 2024. godinu u okviru programa EU4Health, s ukupnim budžetom od 752,4 miliona eura. Ovaj program obuhvata implementaciju legislative EU i nezakonodavnih inicijativa vezanih za oblast zdravlja. Akcije u okviru programa sprovode se kroz direktno i indirektno upravljanje, uključujući grantove, nabavke i ugovore o kontribuciji.

                Program predstavlja konkretan korak ka izgradnji održivih i otpornih zdravstvenih sistema, a njegova implementacija će imati dalekosežan pozitivan uticaj na zdravlje stanovništva. Bosna i Hercegovina, aktivno učestvuje u programima EU od januara 2007. godine, temeljem Okvirnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

                Informativne sesije u organizaciji Ministarstva civilnih poslova planirane su i u Sarajevu, Mostaru i Brčko distriktu.

Izvor MCP