HUB Blog

Prezentacija ‘’Javnog poziva za dostavljanje idejnih prijedloga na temu Digitalni Inovacioni Hub-ovi (DIH)

Prezentacija ‘’Javnog poziva za dostavljanje idejnih prijedloga na temu Digitalni Inovacioni Hub-ovi (DIH) u BiH”, koja će se održati u kombinovanom formatu u srijedu, 19. januara 2022. godine.

Zbog važećih propisa u slučaju pandemije, za predstavnike medija će biti upriličen lični susret u hotelu Marriott, Sarajevo, a svi ostali zainteresirani učesnici će imati priliku da događaj prate u online formatu.

Ovaj događaj se realizuje u okviru projekta pod nazivom ‘’EU4DigitalSME: EU podrška za digitalizaciju malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini’’  koji je zvanično pokrenut 01. septembra 2021. godine, a implementira ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa EBRD.  EU4DigitalSME zajednički financiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka.

Na pomenutom događaju učesnici će biti informisani o projektnim detaljima, konceptu Digitalnih Inovacionih Hub-ova (DIH), opštim odrednicama javnog poziva namijenjenog prijedlozima uspostave funkcionalnih DIH u Bosni i Hercegovini, te predstaviti uspješan primjer primjene DIH-koncepta u regiji.

On-line prijava za događaj je moguća putem linka https://b2bit.ba/prijava-na-launch-event/, a link za direktan pristup biće proslijeđen prijavljenim učesnicima nakon prijave. Radnu verziju Agende možete naći na prethodno navedenom linku.