HUB Blog

Program saradnje Švajcarske u BiH 2021–2024

Bosna i Hercegovina je postigla napredak ka političkoj i makroekonomskoj stabilnosti, ali značajni izazovi još uvijek su prisutni. Kako bi podržala BiH da prevaziđe ove izazove, Švajcarska će nastaviti pružati podršku u određenim sektorima u skladu sa definisanim prioritetima Vlade BiH.  Radit će sa partnerima koji mogu ubrzati reforme i razvijati nove perspektive i mogućnosti. 

Nadovezujući se na dugoročno prisustvo Švajcarske u zemlji i ranija dostignuća, Švajcarski program saradnje za period 2021–2024. godine (PDF, 1.7 MB) usredotočuje se na tri tematska područja: ekonomski razvoj i zapošljavanje, zdravstvo i lokalna uprava i opštinske/općinske usluge.  Švajcarska ima relevantnu stručnost u sva tri područja i uvjereni smo da možemo pružiti efikasan doprinos daljem razvoju BiH. U naredne četiri godine Program saradnje će osigurati još 142 miliona KM za konkretne razvojne projekte koji će imati direktan uticaj na živote ljudi u BiH.

Švajcarski program saradnje 2021–2024. je razvijen od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), uz bliske konsultacije sa Švajcarskim državnim sekretarijatom za migracije (SEM), kao i vladinim uredima i partnerima iz civilnog društva i poslovnog sektora u BiH. SDC i SECO blisko sarađuju i koordiniraju implementaciju Programa saradnje kroz Ambasadu Švajcarske u BiH.

Izvor: https://www.eda.admin.ch