Medicina

Prvi put u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC Republike Srpske izvedena perkutana drenaža apcesa jetre

Medicinski profesionalci u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC Republike Srpske su početkom 2023. godine izveli prvu uspješnu ultrazvučno vođenu perkutanu transhepatičnu drenažu jetrenog apscesa. Procedura podrazumjeva minimalno invazivnu terapijsku metodu u tretmanu gnojnih kolekcija u jetrenom tkivu, koja se radi pod kontrolom ultrazvuka.

Apscesi jetre predstavljaju gnojom ispunjene kolekcije lokalizovane unutar jetrenog parenhima. Apscesi jetre ne predstavljaju uobičajnu patologiju jetre i smatraju se prilično rijetkom dijagnozom u razvijenim zemljama, prema tome rijetko se diferencijalno dijagnostički razmišlja u navedenom pravcu. Dostupnost ultrazvučne dijagnostike je značajno doprinijela ranoj i adekvatnoj dijagnozi apscesa jetre. Postoji nekoliko opcija u terapijskom zbrinjavanju jetrenih apcesa, koji pored antibiotske terapije uključuju interventne radiološke procedure (perkutane drenaže) i hirurško liječenje.

Do sada je u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju uobičajena bila isključivo hirurška terapija kod pacijenta sa jetrenim apscesima. Prema podacima relevantnih kliničkih studija i iskustvima većih medicinskih centara ove procedure su još jedna stepenica u bezbjednom i uspješnom liječenju jetrenih apscesa, pored postojećeg operativnog liječenja. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, dakle bez potrebe za uspavljivanjem pacijenta i traje između 15 i 30 minuta i pri tome je ukoliko se izvodi uz određene mjere opreza bezbjedan. Benefiti ove procedure za pacijente su višestruki, prvenstveno pacijent se ne izlaže velikom operativnom zahvatu, pa su oporavak i vraćanje normalnim aktivnostima daleko brži.

Opremanjem ultrazvučnog kabineta najsavremenijim ultrazvučnim aparatom i nabavkom neophodne opreme, te edukacijom kadra, Klinika za opštu i abdominalnu hirurgiju u budućnosti ima u planu da ova procedura kao i druge ultrazvučno navođene procedure budu standard. Sve navedeno ne bi bilo moguće bez dosadašnje podrške rukovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Repubilke Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem. Ovoj proceduri je prethodilo jednogodišnje usavršavanje i uspješno izvođenje drugih interventnih procedura poput ultravučno navođenih uzimanja isječaka jetre (iglenih biopsija) i perkutanih transhepatičnih drenaža žučnih kanala, prilikom kojih se u žučne vodove jetre pod kontrolom ultrazvuka uvodi cjevčica (dren) koja omogućva oticanje žuči kroz kožu u kesu kod pacijenata kod kojih postoji prepreka u oticanju žuči zbog malignih tumora. Perkutana bilijarna drenaža se u UKC Republike Srpske u saradnji sa kolegama Klinike za urologiju izvodi od 2018. godine.

Tim mladih ljekara u sasavu dr Milan Popović i dr Dragan Vuković, pod nadzorom načelnika Klinike doc. dr sc. med. Zorana Aleksića je uspješno izveo navedenu proceduru. Pacijent je upućen iz JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Bijeljina sa radiološki potvrđenim apscesom jetre koji je dijagnostikovan nakon što se pacijent javio zbog nejasne povišene temperature koja se nije povlačila na antibiotsku terapiju. Po prijemu u Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju nakon inicijalne laboratorijske obrade i ultrazvučnog pregleda, u razmatranju modaliteta liječenja, postavila se indikacija za perkutanu drenažu apscesa. Postproceduralni tok je protekao uredno. Uz adekvatnu antibiotsku terapiju je došlo do kliničkog i laboratorijskig poboljšanja kod pacijenta. Pacijent je šestog dana premješten u Bolnicu “Sveti Vračevi” radi nastavka liječenja i kontrolne dijagnostike.

Izbor UKC RS