WBC-RRI.NET PROJEKAT STEAM

Radna grupa- Nauka u Obrazovanju i javno angažovanje

steam wbc-rri.net

Projekat WBC-RRI.NET ima za cilj promovisanje principa Odgovornog istraživanja i inovacija (RRI) u ekosistemima istraživanja i inovacija na Zapadnom Balkanu kako bi se unaprijedili održivi sistemi istraživanja i inovacija u ovoj regiji. Projekt je podijeljen na dva glavna dijela:

 • Fokusiranje na ugrađivanje RRI u lokalne “ankorske aktivnosti” u različitim ekosistemima.
 • Uspostava mreže slično mislećih naučnih menadžera i naučnika s ciljem promocije RRI na ovom području putem tri radne grupe.

Radne grupe obuhvataju:

 • Rod i Etika
 • Nauka u Obrazovanju i Javno Angažovanje
 • Otvorena Nauka i pristup naučnim Informacijama

Ove radne grupe vode jezgro ljudi, ali otvorene su za sve zainteresovane da im se pridruže u bilo kojem trenutku. Osobe koje su zainteresovane za pridruživanje radnim grupama i njihovim aktivnostima mogu popuniti upitnik kako bi iskazali svoj interes.

Aktivnosti Radne grupe “Nauka u Obrazovanju i Javno Angažovanje”:

 • Inicijativa “Nauka u Školama”:

Cilj: Podizanje svijesti među osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima o važnosti nauke, podrška STEM obrazovanju i razvoj mreže nastavnika za promociju nauke i RRI aktivnosti.

 • Akcije Građanske Nauke za povećanje svijesti o naučnom obrazovanju, rodnoj ravnoteži i pitanjima okoliša:

Cilj: Promocija aktivnog učešća građana u relevantnim inicijativama, uključujući lokalno znanje i lična iskustva u nauku. Podizanje svijesti o rodnim pitanjima, STEM/STEAM obrazovanju i ekološkim pitanjima putem istraživanja, diskusija i webinara.

 • RRI sesije na regionalnim naučnim konferencijama:

Cilj: Istraživanje mogućnosti uključivanja posebnih sesija o RRI na regionalnim naučnim konferencijama. Promoviranje aspekata RRI i jačanje regionalne saradnje u oblasti istraživanja i inovacija.

 • Predstavljanje rezultata istraživanja povezanih s RRI na Noćima Istraživača:

Cilj: Popularizacija nauke i istraživanja, poboljšanje komunikacije u nauci i promocija rezultata projekta.

 • Razvoj političkih preporuka o Javnom Angažovanju (PE) i Naučnom Obrazovanju (SE):

Cilj: Razvoj političkih preporuka s preporukama za uspješne PE aktivnosti i komuniciranje projektnih aktivnosti.

 • Centar za Kreativnost u Inženjeringu:

Cilj: Popularizacija nauke i istraživanja putem Centra za Kreativnost u Inženjeringu. Poboljšanje komunikacije u nauci, uključivanje studenata i promocija rezultata projekta različitim zainteresovanim stranama.

 • Razvoj alatki za efikasnije komunikacione vještine za podsticanje javnog angažovanja:

Cilj: Unapređenje komunikacionih vještina i alatki za podsticanje javnog angažovanja. Poboljšanje javnog angažovanja i komunikacije u nauci putem razvoja efikasnih alatki.

Prezumi akcioni plan kreiran u okviru projekta WBC-RRI.NET