Biznis Pozivi za projekte Projekti

RCC traži relevantne kompanije za dizajniranje digitalnog alata

RCC traži relevantne kompanije koje bi podržale Zapadni Balkan (WB) i Sekretarijat RCC-a u olakšavanju online mentorstva i podrške Regionalnim mrežama žena u STEM i žena u preduzetništvu kroz razvoj digitalnog alata/rješenja.

Konsultantska usluga ima za cilj dizajniranje interaktivnog i korisnički prijateljskog digitalnog alata koji će olakšati uspostavljanje programa mentorstva i razmene znanja, promovisati uspešne regionalne uzore, omogućiti saradnju, mreženje i podršku među vršnjacima na regionalnom nivou.

Pozivaju relevantne kompanije da podnesu svoje prijave u skladu s Otvaranjem poziva za konsultantske usluge.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći na

https://www.rcc.int/open_calls?fbclid=IwAR00XrbwgC9j-n6Ha0BlCewMELOFzPv_rbiem0Nv5X7AiSb4WP5kpPYsAik