H2020

Registracija aplikanta – Određivanje PIC broja

Klaster za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja

Svi učesnici u H2020 programu moraju biti registrovani u centralni Registar Korisnika H2020 programa koji je uspostavljen od strane Evropske komisije, te shodno tome moraju dobiti i provjeren (validated) PIC broj – Participant Identification Code (više o ovome u poglavljima 4.2. i 4.3. prvog dijela Vodiča).

Kada je riječ malim i srednjim preduzećima (SMEs), treba napomenuti da, u slučaju ukoliko se SME registrovao ranije u registru korisnika, podaci o finansijskom poslovanju SME ne mogu biti stariji od dvije godine. U suprotnom, SME mora obaviti tzv. „self-assessment” proceduru, odnosno postupak online procjene finansijskih kapaciteta. Na primjer, ukoliko je SME validacija u 2015. godini bila bazirana na finansijskim podacima iz 2013. godine ili starijim podacima, onda je SME obavezan da ponovo popuni „self-assessment” obrazac.