HORIZON EU Pozivi za projekte

Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04)

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu)
Tip projekta: CSA (akcije podrške i koordinacije)
Iznos sredstava: 3 miliona EUR
Očekivano finansiranje: 1 projekat

U okviru radnog programa za misiju Onkološke bolesti, Evropska Komisija je objavila poziv za podnošenje projekata za stvaranje virtualnog Evropskog digitalnog centra za onkološke pacijente (ECPDC), koji bi bio udružena mreža infrastruktura zdravstvenih podataka kontrolisanih (nacionalnih) pacijenata radi dobrovoljne razmjene podataka o pacijentima i zdravstvenih podataka preživjelih pacijenata u standardizovanom pristupu.

Prijedlozi bi se trebali oslanjati na postojeću ekspertizu na nivou EU i nacionalnom nivou i na procedurama prilagođenim EU i državama članicama/pridruženim državama za pristup, korišćenje i ponovnu upotrebu podataka o onkološkim pacijentima. Potrebno je uspostaviti sinergiju sa Evropskom mrežom registara onkoloških pacijenata, kako bi se osiguralo da ECPDC stvori ekosistem znanja o raku s mogućom funkcijom pozivnog (call) centra.

Prijedlozi bi posebno trebali uzeti u obzir rezultate nedavno objavljenog poziva za pilot projekat infrastrukturnog ekosistema EU za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka u istraživanju, kreiranju politika i u regulatorne svrhe, buduće zakonodavstvo EU o evropskom prostoru zdravstvenih podataka (EHDS), buduća pametna kartica za preživjele od raka, slučaj upotrebe raka u okviru inicijative 1+Million Genomes (1+MG), Cancer Imaging Initiative, kao i European Open Science Cloud (EOSC). Od uspješnih aplikanata će se tražiti da se povežu s ovim različitim inicijativama gdje je to primjenjivo, pri čemu će Komisija djelovati kao fasilitator. Podstiču se svi projekti finansirani u okviru ove teme da učestvuju u umrežavanju i zajedničkim aktivnostima s drugim tekućim projektima u okviru misije o raku (posebno sa UNCAN.eu) i drugim projektima koji se odnose na rak, prema potrebi.

Više infromacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-04