HUB Blog HUB Foto priča HUB Prijedor

U toku je kurs dizajna grafičkog interfejsa (UX/UI Design)

U okviru projekta “Prijedor Circle Hub”, koji podržava Vlada Švajcarske, održava se kurs dizajna grafičkog interfejsa (UI/UX Design). Polaznici ovog kursa su dobili šansu da teorijskim i praktičnim pristupom prođu kroz faze koncepta, prototipa i testiranja UI dizajna, te upoznaju funkcionalne mogućnosti alata za dizajn korinisničkog interfejsa – Adobe XD.