Najave događaja

Učenje o socijalnom preduzetništvu (ILS) – „InnoSchool X“, završna konferencija

Projekat “Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korišćenjem inovativnog sistema učenja-InnoSchool” bavi se potrebom uvođenja sistemskih promjena u srednjoškolsko obrazovanje koje su neophodne za jačanje preduzetničke kulture i povećano angažovanje mladih u oblasti socijalnih inovacija i preduzetništva.

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u svojstvu partnera sprovodi projekat “InnoSchool” u Republici Srpskoj u okviru Intereg Transnacionalnog Dunavskog programa.

10. februara 2021. godine u organizaciji Centralne transdunavske regionalne inovacione agencije, InnoSchool projektnog partnera iz Mađarske, održana je onlajn InnoSchool transnacionalna završna konferencija.

Cilj događaja bilo je predstavljanje nove verzije InnoSchool programa učenja o socijalnom preduzetništvu (ILS) – „InnoSchool X“ i njegovog najznačajnijeg elementa – edukativnog programa, digitalnog alata za učenje o socijalnom preduzetništvu.

Tokom konferencije predstavljeni su rezultati, utisci i preporuke škola iz devet zemalja, koje su učestvovale u pilotu ILS programa tokom 2020/2021. godine.  U okviru događaja održana je i panel diskusija na temu „InnoSchool i socijalno preduzetništvo – poslovanje budućnosti“.

Opšti zaključak odnosio se na činjenicu da razvoj i primjena digitalizovanih nastavnih procesa idu u korak sa prioritetima sistema savremenog obrazovanja kao dio strateških ciljeva država-učesnica u projektu.

Projekat “InnoSchool” se završava 28. februara 2022. godine, a održivost postignutih rezultata i uvođenje ILS-a u nastavne planove i programe nastavljaju nezavisno da sprovode svi partneri. Agencija “PREDA-PD” će u nastaviti sarađivati sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom sa ciljem i svim srednjim školama na području Republike Srpske koje koriste ili će koristiti ILD edukativni program.

Za više informacija o primjeni InnoSchool inovativnog sistema učenja kontaktirajte Agenciju “PREDA-PD”.