HORIZON EU

Usvojen program rada Evropskog vijeća za inovacije za 2023. godinu

Evropska komisija usvojila je program rada Evropskog vijeća za inovacije (EIC) za 2023. godinu

EIC ima budžet od preko 10 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Naučnicima i inovatorima otvorene su mogućnosti finansiranja u vrijednosti od 1,6 milijardi eura u 2023. godini u sljedećim područjima:

  • EIC Pathfinder (343 miliona eura) – za multidisciplinarne istraživačke timove te za pokretanje vizionarskih istraživanja s potencijalom revolucionarnih tehnoloških otkrića;
  • EIC Transition (128,3 miliona eura) -​ za pretvaranje rezultata istraživanja u inovacijske mogućnosti usmjeren je na rezultate pilot-projekata u sklopu EIC Pathfinder te provjere koncepta Evropskog istraživačkog vijeća radi usavršavanja novih tehnologija i izrade poslovnih modela za određene primjene;
  • EIC Accelerator (1,13 milijardi eura) – namijenjen start-upovima te malim i srednjim preduzećima za razvoj i povećanje važnih inovacija s potencijalom stvaranja novih tržišta ili ostvarivanja revolucionarnih rezultata na postojećima.