Biznis Edukacija Medicina

Women Entrepreneurship Bootcamp

Onlajn program ovog Bootcamp-a traje 5 nedelja i pruža intenzivnu poslovnu obuku i obuku o proizvodima, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja.

Ovaj Bootcamp program traži predane i ambiciozne start-upove u ranoj fazi razvoja koji su:

  • Registrovani u zemlji programa Horizon Europe
  • Imaju inovaciju čija je spremnost tehnologije veća od TRL 4 ili ekvivalentno
  • Predvođeni su ženama ili su žene suosnivači ili u menadžerskom timu (senior nivo); muški suosnivači su veoma ohrabreni da učestvuju
  • Fokusirani na bilo koju medicinsku tehnologiju, kao što su medicinski uređaji, digitalne zdravstvene i biotehnološke usluge – isključujući terapeutske

Apliciranje je otvoreno do 20. marta 2023. godine putem linka

https://eithealth.eu/programmes/women-entrepreneurship-bootcamp/

Slični članci

Edukacija H2020

Saveti za pripremu aplikacija u okviru H2020 MSP Instrumenta- Izvrsnost (Excelence)

  • 27/11/2021
U periodu od 2018. do 2020, Komisija je mobilisala 2,7 milijardi eura iz Okvirnog programa Horizont 2020 kako bi podržala
Edukacija H2020

Instrument za mala i srednja preduzeća (SME Instrument)

  • 27/11/2021
Mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veoma veliku ulogu u cijelom programu Horizont 2020. Kako je ovo Program namijenjen finansiranju