Biznis Edukacija Medicina

Women Entrepreneurship Bootcamp

Onlajn program ovog Bootcamp-a traje 5 nedelja i pruža intenzivnu poslovnu obuku i obuku o proizvodima, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja.

Ovaj Bootcamp program traži predane i ambiciozne start-upove u ranoj fazi razvoja koji su:

  • Registrovani u zemlji programa Horizon Europe
  • Imaju inovaciju čija je spremnost tehnologije veća od TRL 4 ili ekvivalentno
  • Predvođeni su ženama ili su žene suosnivači ili u menadžerskom timu (senior nivo); muški suosnivači su veoma ohrabreni da učestvuju
  • Fokusirani na bilo koju medicinsku tehnologiju, kao što su medicinski uređaji, digitalne zdravstvene i biotehnološke usluge – isključujući terapeutske

Apliciranje je otvoreno do 20. marta 2023. godine putem linka

https://eithealth.eu/programmes/women-entrepreneurship-bootcamp/