INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Kako postaviti partnerstvo


Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako postaviti partnerstvo” u slobodnom ne službenom prevodu naznačane je da:

Postavljanje relevantnog i čvrstog partnerstva je neophodan uslov kako za uspješnu prijavu za projekat, tako i za njegovu implementaciju. Dobijanje kompetentnih, pouzdanih i predanih partnera zahtijeva izazovan i vremenski zahtjevan proces pripreme projekta. Snažno se preporučuje da se partneri aktivno uključe već u razvoj projekta i da se uspostave direktni i lični odnosi među njima u toj ranoj fazi. Osim toga – i pravila o prihvatljivosti navedena u priručniku za aplikante – trebaju se uzeti u obzir sljedeći ključni faktori za uspostavljanje partnerstva projekta.


Opšte karakteristike uspješnog partnerstva


Kvalitet projekta u velikoj mjeri zavisi od integrisane kompozicije njegovog partnerstva. Dobar partnerski odnos trebao bi obuhvatiti sve kompetencije i kapacitete potrebne za postizanje ciljeva projekta i ostvarivanje postavljenih rezultata u specifičnom geografskom području gdje je prepoznata potreba, izazov relevantan i treba se adresirati.

Dakle, partnerski odnos trebao bi ispunjavati sljedeće osnovne karakteristike:


➢ Partnerski odnos projekta treba biti postavljen na strateški način i dobro prilagođen svrsi.
➢ Kompetencije partnera (tematske i teritorijalne) trebaju blisko biti povezane s ciljevima projekta i svi partneri trebaju biti relevantni za postizanje projektnih rezultata.
➢ Partnerski odnos treba biti uravnotežen u pogledu broja aktera po zemljama, raspodjele aktivnosti projekta i odgovornosti, kao i povezanih budžeta. Uključivanje partnera iz zemalja koje nisu članice EU
programa snažno se preporučuje od strane programa i dio je ocjene kvaliteta (kako u prvom koraku, tako i u drugom koraku).

➢ Relevantnost politike: donosioci odluka (npr. ministarstva, itd.) trebali bi biti ili direktno uključeni u partnerski odnos ili uključeni kao pridruženi strateški partneri (ASP), ili bi partneri projekta trebali imati sposobnost da uspostave jake veze s relevantnim političkim akterima.
➢ Veličina partnerstva treba odražavati transnacionalni karakter, ali veličina partnerstva ne bi trebala biti krajnji cilj. Preveliko partnerstvo može uzrokovati značajne organizacione, komunikacione i koordinacione izazove ili probleme i tako biti troškovno neefikasno, pa veličina partnerstva treba biti upravljiva i razumna. Kada se suočava s izazovom određenog transnacionalnog geografskog područja (npr. sliv rijeke), očekuje se da će partneri pokriti dovoljno teritorijalno područje tog područja kako bi osigurali dovoljan uticaj.
➢ Višenivoučinska uprava: kako bi se primijenio integrirani teritorijalni pristup, partnerski odnos ne bi trebao se sastojati samo od jednog administrativnog nivoa (npr. samo lokalnog). Projekt bi se trebao temeljiti na efikasnim vezama između sektora (npr. transport – ekologija) i nivoa upravljanja (vertikalna saradnja).

Vodeći partneri su pokretači projekta

Iako je razvoj i implementacija projekta u znatnoj mjeri zasnovana na timskom radu, uspješnost projekta često je direktno povezana s uspješnošću vodećeg partnera. Vodeći partneri moraju se suočiti s ovim izazovom.

Stoga, vodeći partneri trebaju imati sljedeći profil:


➢ čvrsto iskustvo u upravljanju projektima finansiranim od strane EU; iskustvo u upravljanju međunarodnim, transnacionalnim projektima saradnje se preporučuje, ali nije obavezno i program ohrabruje nove organizacije da se prijavljuju kao LP;
➢ čvrsti institucionalni kapacitet, dovoljni finansijski, tehnički i ljudski resursi; svijest o administrativnom teretu koji podrazumijeva ulogu vodećeg partnera;
➢ duboko poznavanje pravila DRP-a;
➢ visok nivo predanosti kako organizacije vodećeg partnera tako i tima za upravljanje projektom;

➢ međukulturna osjetljivost i proaktivni pristup upravljanju timom za upravljanje projektom;
➢ tematska stručnost u vezi s temom projekta;
➢ profesionalno iskustvo u Podunavskoj regiji.

Većina navedenih zahtjeva također se odnosi na projekte partnere. Zahtjevi za projekte partnere
Iako bi projektni partneri trebali generalno biti uključeni na uravnotežen način, konkretna uloga partnera može varirati u zavisnosti o obimu, vrsti dodijeljenih aktivnosti (npr. partneri mogu djelovati kao lideri određenog cilja/aktivnosti) i o njihovim kapacitetima i/ili nivou iskustva.

Prije nego što se pridruže partnerskom odnosu, treba uzeti u obzir sljedeće:


➢ Projektni partneri trebaju biti posvećeni implementaciji projekta i to se može smatrati glavnom aktivom pri odlučivanju o uključivanju određene institucije kao partnera projekta;
➢ Projektni partneri moraju biti upoznati s pravilima DRP-a. Trebali bi imati duboko razumijevanje projekta kojeg namjeravaju biti dio, idealno tako da su bili uključeni u njegov razvoj;
➢ Svaki projektni partner treba potpuno biti svjestan svoje specifične uloge unutar projekta i treba imati dovoljan institucionalni, upravljački i administrativni kapacitet potreban za ispunjavanje te uloge. Osoblje uključeno u projekt treba biti u mogućnosti govoriti i pisati na engleskom jeziku;
➢ Budući da se ne pruža predfinansiranje, projektni partneri trebaju imati odgovarajući finansijski kapacitet za predfinansiranje implementacije njihovih aktivnosti, uključujući dovoljno likvidnih sredstava, uzimajući u obzir vremenski razmak između plaćanja troškova projekta i povratka ovih troškova kroz DRP;
➢ Početnici se preporučuju da kontaktiraju MA/JS i/ili NKP-ove prije nego se pridruže partnerskom odnosu ili preuzmu ulogu LP kako bi jasno razumjeli pravila i procese programa;
➢ Uključivanje stalnih zaposlenika organizacija koje sudjeluju pomaže mreži da ostane operativna nakon zatvaranja projektne aktivnosti. Također osigurava da se znanje stečeno tokom implementacije projekta zadržava unutar organizacija;
➢ Treba razmotriti uključivanje vanjskih stručnjaka kako bi se nadopunile i premostile tematske praznine, tehničke prepreke ili administrativni/upravljački problemi. Vanjski stručnjaci mogu odigrati važnu podržavajuću ulogu – posebno za projektne partnere koji još uvijek nemaju iskustva u transnacionalnim projektima.

Više informacija i Vodič preuzeti na linku

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Foto ilustracija :INTERREG DANUBE - Razvoj i podrška projektima iz programa - opšti vodič za projekte
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji razvoj i podrška projektima iz programa – opšti
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Logika intervencije

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako razviti logiku intervencije” u slobodnom ne službenom