INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Logika intervencije

Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako razviti logiku intervencije” u slobodnom ne službenom prevodu naznačane je da:

Centralni princip programa za Podunavsku regiju je orjentisanost na rezultate, a osnova za pristup orjentisanosti na rezultate je “promjena”. Stoga, svi projekti koji će biti odobreni i implementirani moraju omogućiti isti princip.

Logika intervencije trebala bi odražavati put projekta i potrebne korake koji će dovesti do planirane promjene. Trebala bi biti jasna, jednostavna i lako se pratiti i implementirati.

Saglasnost logike intervencije projekta (glavni i specifični ciljevi projekta, aktivnosti, rezultati i ishodi) s logikom intervencije programa (specifični ciljevi, ishodi i rezultati) je preduvjet za finansiranje projekta u okviru Programa za Podunavsku regiju. Projekti koji ne pokazuju jasnu vezu s programskim specifičnim ciljem i/ili ne doprinose odgovarajućim programskim rezultatima neće biti finansirani u okviru programa.

PAŽNJA: Projekti moraju doprinijeti najmanje dvama programskim pokazateljima ishoda da bi se smatrali prihvatljivima (osim ako se u određenom pozivu ne postave drugačija pravila).Ishod RCO 87 – Organizacije koje sarađuju preko granica obavezan je za sve projekte.

Logika intervencije projekta je alat koji treba pokazati kako će se promjena postići, stoga treba definirati:


➢ jasno stanje stvari u vezi s kontekstom projekta (Koji je problem?), uključujući uzroke koji ga utječu;
➢ promjenu koju projekt želi postići;
➢ specifične ciljeve;
➢ akcije i rezultate potrebne za postizanje promjene, uključujući definiciju dionika i ciljanih grupa;
➢ rezultate i njihovu trajnost.

Pri razvoju logike intervencije projekta prvo pitanje koje treba odgovoriti je: “Kakvu pozitivnu promjenu će implementacija mog projekta donijeti?”

Odgovor na ovo pitanje trebao bi dati smjer projektu, na temelju kojeg se mogu definisati glavni i specifični ciljevi i rezultati. Kako bi specifični ciljevi i rezultati projekta bili u skladu s programskim ciljevima, aplikanti trebaju odabrati jedan programski specifičan cilj i odgovarajući rezultat kojem njihov projekt najviše doprinosi. Samo projekti koji doprinose programskim ciljevima i rezultatima bit će finansirani od strane Programa za Podunavsku regiju.

Više informacija i vodič možete preuzeti na LINK-u

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Foto ilustracija :INTERREG DANUBE - Razvoj i podrška projektima iz programa - opšti vodič za projekte
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji razvoj i podrška projektima iz programa – opšti
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Kako postaviti partnerstvo

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako postaviti partnerstvo” u slobodnom ne službenom prevodu