INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte

Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji razvoj i podrška projektima iz programa – opšti vodič za projekte u slobodnom ne službenom prevodu naznačava da:

Razvoj transnacionalnih projekata je složen i zahtjevan proces koji počinje od potrebe za promjenom u određenom sektoru. Ova prepoznata potreba/izazov treba da bude adresirana putem projektnih ideja kako bi se ostvarila planirana promjena.

Nakon što je projekt ideja formirana:

    • Potrebno je tražiti sredstva finansiranja (i ne obrnuto – prvo pronaći finansijski instrument pa razviti ideju na osnovu njegovih ciljeva).

    • Treba provjeriti vezu sa specifičnim ciljevima programa.

    • Potrebno je provjeriti dodatnu vrijednost koju transnacionalna saradnja donosi u rješavanju prepoznatih problema.

    • Programski zahtjevi trebaju se provjeriti kako biste razumjeli da li projekt i predloženo partnerstvo imaju potencijal da ih ispune.

Projekti se snažno potiču (ovaj element je dio ocjene) da razmotre rezultate već implementiranih projekata/inicijativa, ukoliko je slučaj, i nova predložena ideja temelji se na njima.

Kako biste izgradili snažno partnerstvo, preporučuje se da koristite mrežu Nacionalnih kontaktnih tačaka  (NCP) Programa za Podunavsku Regiju (DRP). U BiH to je Direkcija za Evropkse integracije. Oni mogu pružiti podršku u razvoju projekta, osim što će vam pružiti savjete o potencijalnim zainteresovanim i predanim partnerima u njihovim zemljama.

Projektna ideja se potom predstavlja i dalje razrađuje. Preporučuje se da pratite strukturu obrazaca za prijavu kako biste stekli predstavu o informacijama koje će biti tražene i kako ne biste propustili relevantne probleme.

Molimo vas da budete svjesni da je kako biste dobili punu predanost svih partnera, njihovo uključenje u razvoj projekta ključno jer oni posjeduju vlasništvo nad rezultatima. Istovremeno je važno da svaki potencijalni partner u projektu (PP) bude svjestan pravila i uslova za PP u DRP projektu i njegovoj implementaciji.

➢ Vodeći partner (VP) projekta treba da bude dogovoren u ranoj fazi, a imenovanje treba da bude zajednička odluka partnerstva. VP će biti osoba koja će voditi razvoj projekta i pripremiti i dostaviti obrazac za prijavu.

➢ Na kraju, tijelo za upravljanje i zajedničko tajništvo (MA/JS) može biti konsultovano tokom razvoja projekta kako bi dobilo prvu povratnu informaciju o projektu.

Kada razvijate projektne ideje u oblik prijavnog obrasca, imajte na umu:

➢ Teritorijalna analiza nije samo prvi korak koji treba napraviti već i jedan od najvažnijih. Kako biste postavili najkoherentnije i najkompletnije ciljeve, trebate jasno definirati glavne karakteristike teritorija o kojem se radi, vaše kompetencije i stručnost, opći kontekst u specifičnom sektoru, što je do sada urađeno, da li postoje tekući projekti (Teritorijalna analiza za Podunavsku Regiju može se pronaći na web stranici LINK

➢ Postavite ograničen broj specifičnih ciljeva koji moraju biti jasno povezani s specifičnim ciljevima programa, te sa druge strane koherentni, realni i ostvarivi u vremenskom okviru projekta.

➢ Veoma se podstiče izgradnja na već postojećim ili prošlim rezultatima projekta (kako je također navedeno i gore), kao i pronalaženje sinergija s drugim tekućim projektima i inicijativama, ali pridavanje inovativnog karaktera vašem projektu je ključno kako biste ojačali uticaj aktivnosti i izbjegli dupliciranje napora i proizvodnju gotovo sličnih rezultata.

➢ Kako biste ostvarili planirane rezultate, morate definisati potrebe u smislu ljudskih i finansijskih resursa. Ovisno o planiranim aktivnostima i predviđenim rezultatima, moraju se uspostaviti radni timovi koji pokrivaju i upravljačke i stručne pozicije, kao i realan budžet u strogoj usklađenosti s aktivnostima projekta, trajanjem i pravilima.

➢ Trajanje projekta i kalendar aktivnosti trebaju biti postavljeni u bliskoj vezi s aktivnostima projekta i drugim vanjskim faktorima, ako je slučaj (npr. sezonski radovi, odgovarajući vremenski okviri itd.)

➢ Održivost rezultata treba osigurati. Partnerstvo treba da razmisli već u fazi razvoja projekta kako će biti u mogućnosti osigurati održivost (s institucionalnog, financijskog i političkog gledišta) planiranih izlaznih rezultata nakon završetka projekta i također definisati takve aktivnosti u radnom planu koje mogu voditi u tom smjeru. Transnacionalna saradnja treba imati alavratni efekat, što znači da mora pružiti mogućnost množenja rezultata, ali i efekat pokretača (za dalji razvoj i poboljšanje).

Podrška od programa

Ma/JS Programa za Podunavsku Regiju pomaže i podržava potencijalne aplikante tokom razvoja projektnih prijedloga, od izražavanja interesa (EoI) do podnošenja AF.

MA/JS će osigurati svim prijedlozima koji prođu prvi korak (u slučaju dvostepenih poziva) mogućnost da imaju bilateralni sastanak na osnovu EoI odabranog od strane monitoring komiteta (MC) koji će biti pozvan za drugi korak, gdje će preporuke MA/JS slijediti predefinisanu strukturu. Ovo će omogućiti fer i nediskriminatornu podršku.

Dodatno, NCP-ovi mogu pružiti daljnju podršku i dopuniti je bilo bilateralnim sastancima ili kratkim sastancima koji grupiraju slične teme.

Tokom faze razvoja projektnog prijedloga, MA/JS uz podršku NCP-ova i tematskih eksperata treba:

➢ Organizovati tematske seminare/webinare koji objašnjavaju ključne teme koje treba obraditi, razumijevanje ciljeva programa i potrebe podunavskog područja.
➢ Pružiti stalne informacije o specifičnim pozivima za prijedloge, uključujući njihove specifičnosti (vrsta poziva, postupak podnošenja i rokovi, dostupan budžet i stope sufinanciranja, ovlašteni aplikanti i partneri, kontakt podaci za dodatne informacije i podršku).
➢ Pružiti individualne konzultacije kako biste dobili početnu povratnu informaciju o projektu i savjete koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme obrasca za prijavu.
➢ Pružiti korisne alate za olakšavanje pretrage partnera/organizaciju događanja za pretragu partnera.
➢ Pružiti smjernice za generaciju projekta.

Tokom ovog procesa, DRP će osigurati potpunu transparentnost i nediskriminatorni pristup istim informacijama zainteresovanim stranama bez obzira na njihovu lokaciju.

Vodič prezumite na LINKU

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Kako postaviti partnerstvo

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako postaviti partnerstvo” u slobodnom ne službenom prevodu
INTERREG DANUBE

INTERREG DANUBE – Logika intervencije

  • 23/10/2023
Prema vodiču “HOW TO DEVELOP TRANSNATIONAL PROJECT” INTERREG programa Dunav u sekciji “Kako razviti logiku intervencije” u slobodnom ne službenom