EU Tech

Convert Pharmaceuticals iz Francuske, projekat TUMAGOSTIC

Projekat sa akronimom TUMAGOSTIC, predstavlja značajan napor u oblasti zdravstvene zaštite i lečenja raka. Ovaj projekat pripada temi Zdravlje i ima ukupan budžet od 3.517.905 €, uz značajan doprinos EU od 4.102.547 €. Ovaj projekat je dio poziva HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOROPEN.

Opis projekta:


Cilj projekta TUMAGOSTIC je unaprijediti razvoj CP-506, koji je proizvod sljedeće generacije pod nazivom Hypoxia Activated Prolek (HAP) posebno dizajniran za liječenje hipoksičnih tumora, koji čine preko 50% svih solidnih tumora. CP-506 predstavlja prekretnicu u razvoju HAP-a, rješavajući ograničenja koja su se pojavila u prethodnim pokušajima. Nudi ciljaniji pristup liječenju u odnosu na alternative kao što su kombinacije kemoterapije i imunoterapije i PARP inhibitora (PARPi).

Pristup projekta uključuje kombinovanje CP-506 sa poboljšanim ciljanjem pacijenata kroz upotrebu dva biomarkera napajana veštačkom inteligencijom, odnosno hipoksija tumora i defekt homologne rekombinacije. Ova kombinacija ima potencijal da značajno poboljša efikasnost standardnih terapija njege, posebno u kontekstu imunoterapije (IO) u kombinovanoj terapiji (prolijek-IO). Krajnji cilj je poboljšati preživljavanje pacijenata bez napredovanja bolesti i njihov ukupni kvalitet života kod različitih vrsta raka.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, projekat će provesti kliničko ispitivanje faze I-IIa. Osim toga, biće uključeni u ključne aktivnosti razvoja poslovanja, s ciljem utiranja puta za licenciranje. Ovo licenciranje ima potencijal da premaši iznos od 450 miliona eura, što naglašava značajan ekonomski i zdravstveni uticaj projekta.

TUMAGOSTIC personificira najsavremeniji pristup liječenju raka koji pokreće AI, rješavajući kritične potrebe u oblasti onkologije. Ima potencijal da doprinese napretku terapije raka i dobrobiti pacijenata koji se suočavaju sa rezistentnim oblicima raka.

Convert Pharmaceuticals je kompanija za razvoj lijekova u pretkliničkoj fazi koja gradi vlasnički cevovod lijekova koji iskorištavaju specifične faktore mikrookruženja tumora za terapijsku korist.

Konvertov vodeći proizvod je prolijek aktiviran hipoksijom (HAP). Hipoksija predstavlja terapijsku prepreku jer potiče razvoj rezistencije na konvencionalne tretmane protiv raka. Convert Pharmaceuticals kombinuje vlasnički uvid u mikrookruženje tumora sa ekspertizom u razvoju lekova i biomarkera kako bi se razvio efikasni i dobro podnošljivi HAP. Napredna istraživanja biomarkera omogućavaju detaljnu stratifikaciju za liječenje dobro definiranih populacija pacijenata.

Convert se nadovezuje na stručnost u liječenju tumorske hipoksije i raka dr. Prof. Philippe Lambin, zajedno sa naučnicima pionirima, doc. Prof. Adam Patterson i dr. Jeff Smail iz Auckland Cancer Society Research Centre, na Univerzitetu Auckland, Novi Zeland.

Izvor EIC DATA HUB

Link Kompanija Convert Pharmaceuticals S.A.

Konferencija "Konvergencija tehnologija omogućava I&R za zdravstvo budućnosti"
Najave događaja HORIZON EU

Konferencija “Konvergencija tehnologija omogućava I&R za zdravstvo budućnosti”

04/03/2024 DIGI4CARE, kick off sastanak u Budimpešti 01/03/2024 Istraživački RTD HEALTH Klaster u EU INTERREG DANUBE projektu DIGI4CARE Dvodnevna konferencija “Konvergencija tehnologija omogućava istraživanje i inovacije (I&R) za zdravstvo budućnosti”
Vodič "Access2EIC: Anotirani predložak prijave za EIC Pathfinder Open"
HORIZON EU

Vodič “Access2EIC: Anotirani predložak prijave za EIC Pathfinder Open”

Vodič “Access2EIC: Anotirani predložak prijave za EIC Pathfinder Open”, napisan kao dio projekta Access2EIC, je kreiran kako bi bio koristan svima koji žele podnijeti prijavu za EIC Pathfinder Open 2024.
Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja
HORIZON EU

Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja za konsultante u vezi sa EIC Pozivima

Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja za konsultante koji pružaju usluge organizacijama koje apliciraju na EIC pozive. Cilj mu je uspostaviti set minimalnih standarda kojih se konsultanti obavezuju pridržavati u odnosu
Avatar

RTD

About Author

Slični članci

3D-BRICKS
EU Tech

3D-BRICKS: Revolucionarna Platforma za elektronske nanouređaje budućnosti

  • 04/10/2023
Svijet elektronike i računarstva se neprestano razvija, a potreba za naprednijim uređajima nikada nije bila veća. Dok se tradicionalna poluprovodnička
EU Tech

3D Printanje ultra-kvalitetnih tkiva u svemiru za rešenja i usporavanje procesa starenja na Zemlji

  • 04/10/2023
Bioprintanje u Svemiru predstavlja jedan od novih i obećavajućih istraživačkih pravaca u brzo rastućem polju biofabriciranja. Postoji nekoliko prednosti bioprintanja