WBC-RRI.NET PROJEKAT

WBC-RRI.NET RRI-Scenario 2: Vrijeme za prosperitet istraživanja i inovacija!

Vrijeme za procvat istraživanja i inovacija

Na osnovu identifikacije trendova i ocjene njihove relevantnosti i nesigurnosti, izdvojena su dva moguća scenarija. Ova dva scenarija dalje su razvijena u narative temeljena na sljedećim ključnim nesigurnostima i odgovarajućim ekstremima:

Scenario 1 – Bez promjena na horizontu: Ovaj scenarij opisuje situaciju u kojoj postoji snažna volja za promjenama i daljnjim razvojem u području istraživanja i inovacija (R&I), ali istovremeno vlada politička nestabilnost. U takvom okruženju, napredak u R&I može biti ograničen političkim izazovima i nesigurnostima.

Scenario 2 – Vrijeme za procvat istraživanja i inovacija: Ovaj scenarij pretpostavlja snažnu volju za promjenama i daljnjim razvojem u R&I, ali uz političku stabilnost. U ovom scenariju, politička stabilnost omogućava R&I sektoru da cvjeta i ostvari svoj puni potencijal.

Politička stabilnost u zemlji i regiji Republike Srpske pruža siguran pogled na transformaciju pejzaža istraživanja i inovacija (R&I/STI) na teritoriji. Pogotovo zbog ove političke stabilnosti i povoljnih uvjeta, glavna tendencija je povrat mozgova. Također osigurava da se politike i aktivnosti vezane za R&I/STI sistema mogu adekvatno postaviti i implementirati.

WBC-RRI.NET RRI

R&I krajolik Republike Srpske i relevantne reforme politike razvijaju se u povoljnom okruženju. Evropske integracije i napori na razvoju regionalnog S3 Republike Srpske nastavljaju se, uključujući detaljnu analizu trenutnog R&I/STI krajolika i načina na koje bi se podržao S3 na teritoriji.

Relevantni vladini akteri uključuju istraživačku zajednicu putem konzultacijskih procesa, akademski stručnjaci značajno učesvuju u procesu razvoja S3 (npr. putem socio-ekonomske analize i izrade potencijalnih akcija i studija izvedivosti), čime se omogućava ugrađivanje RRI u proces razvoja S3 i samu S3.

R&I kapaciteti su povećani, a istraživači postaju vidljivijim učešćem u Horizon Europe i sličnim programima gdje pokazuju napredak i određeni uspjeh.

Ugrađivanjem RRI u svoje istraživanje, istraživači postižu sljedeće efekte:

 

    • postaju odgovorniji i povezuju svoje istraživanje sa društvenim izazovima;

    • populariziraju nauku unutar društva, povećavajući tako razumijevanje potrebe za poboljšanim i ojačanim R&I aktivnostima među građanima i javnosti generalno.

Istraživači postupno postaju integralni deo društva, i dalje olakšavaju rast ekonomske dobiti doprinoseći opštem blagostanju u zemlji i regiji – koja je sada generalno obilježena povratom mozgova i smanjenjem odliva mozgova.

Što se tiče prisutnosti RRI u regiji, aktivnosti i inicijative o otvorenoj nauci u zemlji i regiji već su donijele određeni uspjeh, i zajedno s aktivnostima u uvođenju rodnih ravnoteža i obrazovanja o nauci u srednjim školama doprinose pozitivnim percepcijama o RRI-u u regiji.

Zahvaljujući pozitivnom uticaju istraživačke zajednice koja sarađuje s relevantnim ministarstvom, civilnim društvom i drugim učesnicima, povećavaju se aktivnosti usmjerene na RRI širom regije. Zahvaljujući povećanju broja aktivnosti, RRI postaje vrlo važan deo ukupnog napretka STI i poboljšanja ekonomske situacije u zemlji/regiji.

Veliki naglasak stavlja se na otvorenu nauku u regiji. Inicijativa za otvorenu nauku potpisana je od svih relevantnih javnih organizacija za finansiranje istraživanja (RFO) i organizacija za izvođenje istraživanja (RPO) u zemlji, sprovodi se zajedničkim aktivnostima. Sve javne RFO i RPO u regiji aktivno učesvuju u promociji otvorene nauke, ne samo kroz promotivne događaje, već i kroz ugrađivanje različitih praksi otvorene nauke u svojoj institucionalnoj kulturi i grant-šemi. Daljnji regionalni pokušaji odnose se na smanjenje jaza između postojanja i stvarne primjene etičkih pravila u R&I. Regionalni učesnici prepoznaju postojanje jaza između primjene etičkih pravila na nivou RPO i predanosti uprave i istraživača zaista unaprjeđenju primjene dobrih praksi u etici. Postojeće dobre prakse u dizajniranju i provera pravila i postupaka etike na različitim RPO-ovima uzimaju se u obzir od strane RFO-ova pri planiranju svojih grant-shema. Grant-sheme postaju fleksibilnije, inkluzivnije i ravnoteže između spolova. Također dolazi do prijenosa dobrih praksi s jednog RPO-a (ili između različitih odjela unutar određenog RPO-a) na drugi RPO za uspostavu pravila i postupaka etike, kao i njihove uspješne dokaze.

Snažna saradnja postoji između univerziteta i srednjih škola u Republici Srpskoj, s ciljem ostvarivanja aktivnosti obrazovanja u STEM području podržanih odgovarajućom opremom u srednjim školama. STEM ambasadori, aktivne žene u STEM području, učesvuju u aktivnostima obrazovanja u nauci širom Republike Srpske.

Načela rodne ravnopravnosti također je postala dio institucionalne/organizacijske kulture; planovi za rodnu ravnopravnost (GEP) postoje u većini, ako ne i svim javnim univerzitetima u regiji. Realizacija GEP-a kontinuirano se prati, a planovi se revidiraju i ažuriraju na redovnoj/godišnjoj, polugodišnjoj/ osnovi. Uprava javnih univerziteta koja sarađuje s posvećenim timom za rodnu ravnopravnost, rodnu ravnopravnost usmjerava u institucionalni okvir. Svi akteri u sistemu R&I aktivno rade na ugrađivanju roda u politiku i institucijski okvir putem različitih akcija (od uvođenja rodnog neutralnog i rodno osjetljivog jezika u svakodnevnu praksu, do uvođenja dodatnih bodova za istraživačke projekte s jakim aspektom roda kao deo kriterijuma za finansiranje i evaluaciju RFO-a, itd).

Organizacijska kultura na RPO-ima je ojačana dodijeljenim HR logotipima (Izvrsnost u ljudskim resursima) koji se dodjeljuju više od 5 institucija u zemlji/regiji. Kroz redovito samoocjenjivanje i evaluacijske procese u održavanju logotipa, GEP-ovi i drugi procesi orjentisani prema RRI redovno se provjeravaju i poboljšavaju u skladu s tim procesima. Sveukupno se čini da se R&I i STI u regiji tranformisi; ova transformacija znatno duguje elementima odgovornosti i istinskom i aktivnom preuzimanju novih inicijativa.

Dokument :  Working paper on future 2024 scenarios WBC-RRI.NET

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Video WBC-RRI.NET PROJEKAT

Projekat WBC-RRI.NET- Republika Srpska, podcast #1

  • 10/03/2022
Horizont 2020 je finansijski instrument čiji  je opšti cilj da doprinose izgradnji društva i ekonomije bazirane na znanju i inovativnosti u
WBC-RRI.NET PROJEKAT

Održana radionica ko-kreacije o budućim scenarijima za odgovorna istraživanja i inovacije

  • 21/03/2022
Radionica ko-kreacije na temu „Budući scenariji – Republika Srpskaˮ, kao dio aktivnosti u okviru WBC-RRI.NET H2020 projekta, održana je 15. marta 2022.