Pozivi za projekte

Fond za zapadni Balkan (WBF) objavio je šesti poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Šesti poziv za podnošenje prijedloga projekata Fonda za zapadni Balkan

Fond za zapadni Balkan (WBF) objavio je šesti poziv za dostavljanje prijedloga projekata, najveći u ovoj godini – koji obezbjeđuje grantove u iznosu do 15.000 evra.

 

Prema šestom pozivu, podnosioci prijava su obavezni formirati projektna partnerstva. Projektno partnerstvo će se sastojati od glavnog podnosioca prijave i najmanje dva projektna partnera, a svaka partnerska strana mora poticati iz najmanje tri različite ugovorne strane Fond za Zapadni Balkan (WBF). Fond za Zapadni Balkan predstavlja međunarodnu organizaciju smještenu u Tirani, osnovanu od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

Glavni cilj Fonda za Zapadni Balkan je jačanje saradnje između svojih članica, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne kohezije, te doprinos integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Također, Fond promoviše saradnju i zajedničke vrijednosti između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, građana i drugih regionalnih zainteresovanih strana.

Potencijalni partneri mogu pronaći svoje projektno partnerstvo putem partnerske platforme na Facebook-u pod nazivom “WBF Partnership Platform.” Ova platforma pruža prostor za umrežavanje i povezivanje sa relevantnim partnerima koji dijele interesovanja za ostvarivanje ciljeva Fond za Zapadni Balkan, olakšavajući tako proces formiranja kvalitetnih projektnih partnerstava.

 

Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora

  1. biti pravno lice,
  2. biti osnovan u jednoj ili više strana ugovornica WBF-a, i
  3. biti neprofitan (mogu i opštine) i

Biti određeni tip organizacije iz jedne od sljedećih kategorija:

  • Organizacija civilnog društva
  • Lokalni ili regionalni javni subjekat, ili udruženje lokalnih ili regionalnih javnih subjekata
  • Poslovna udruženja kao što su: udruženje preduzeća, udruženja poljoprivrede, komore, turistička udruženja i slično
  • Obrazovna institucija kao što je univerzitet/fakultet, škola, institut, biblioteka, istraživački centar, akademija nauka/muzike/umjetnosti, i slično
  • Medijska udruženja kao što su: organizacije koje rade sa medijima, novinarstvom i slobodom govora
  • Institucije kulture ili sporta, kao što su muzeji, umjetničke galerije, pozorištaudruženja ustanova kulture, sportska društva i slično

Više informacija i projektan dokumentacija na https://wbfportal.org/applicant/