HORIZON EU Pozivi za projekte

Otvoreni pozivi za projekte u Klasteru 6 – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

Pozivi za projekte su otvoreni za oblast Klaster 6 – Prehrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina za period 2023 – 2024. Prijave za prijedloge projekata mogu se podnijeti putem portala Finansiranje i Tenderske mogućnosti, a u članku su samo prikazani osnovni detalji poziva i rokovi za prijavu:

 1. Usluge biodiverziteta i ekosistema (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01)

    • 9 tema

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: U skladu s prioritetima Evropskog zelenog sporazuma i strategijom EU za prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i ambicijama EU za klimu do 2030. i 2050. te strategijom EU za bioraznolikost do 2030. uspješni prijedlozi će podržati razvoj rješenja temeljenih na prirodi (Nature-based Solutions – NBS) koja doprinose otpornosti i održivom, uravnoteženom i inkluzivnom razvoju urbanih, periurbanih i ruralnih područja.

 1. Usluge biodiverziteta i ekosistema (dvostepene) (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02)

    • 3 teme

    • Rokovi za prijavu:

    • Prva faza: 22.02.2024.

    • Druga faza: 17.09.2024.

    • Opis ciljeva poziva: U skladu s prioritetima Evropskog zelenog sporazuma i strategijom EU za prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i ambicijama EU za klimu do 2030. i 2050. te strategijom EU za bioraznolikost do 2030. uspješni prijedlozi će podržati razvoj rješenja temeljenih na prirodi (Nature-based Solutions – NBS) koja doprinose otpornosti i održivom, uravnoteženom i inkluzivnom razvoju urbanih, periurbanih i ruralnih područja.

 1. Pravedni, zdravi i ekološki prihvatljivi prehrambeni sistemi od primarne proizvodnje do konzumacije (HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01)

    • 11 tema

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: U skladu s prioritetima Evropskog zelenog sporazuma, strategijom od farme do stola za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem te klimatskim ambicijama EU za 2030. i 2050., uspješan prijedlog će podržati istraživanje i inovacije za razvoj novih prehrambenih proizvoda i procesa u konvencionalnim ili organskim proizvodnim sistemima. Ti novi proizvodi trebaju biti zdraviji i generalno održiviji, bazirani na prirodnim sastojcima, ukusni i privlačni potrošačima, pristupačni i minimalno obrađeni.

 1. Pravedni, zdravi i ekološki prihvatljivi prehrambeni sistemi od primarne proizvodnje do konzumacije (dvostepeni) (HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02)

    • 7 tema

    • Rokovi za prijavu:

    • Prva faza: 22.02.2024.

    • Druga faza: 17.09.2024.

    • Opis ciljeva poziva: Uspješni prijedlog trebao bi podržati cilj strategije “od farme do stola” za prijelaz na pravedne, zdrave i ekološki prihvatljive prehrambene sisteme od primarne proizvodnje do konzumacije, posebno cilj promocije i povećanja organske proizvodnje u Evropi, u skladu s ciljem da najmanje 25% poljoprivrednog zemljišta EU bude pod organskim uzgojem do 2030. godine. Aktivnosti će podržavati sprovođenje konkretnih akcija u EU akcionom planu za razvoj organske proizvodnje i Uredbe (EU) 2018/848 o pravilima organske proizvodnje i označavanju organskih proizvoda. Takođe će podržavati cilj strategija “od farme do stola” i bioraznolikosti da se smanji rizik i upotreba hemijskih pesticida za 50% te upotreba opasnijih pesticida za 50%

 1. Sektori cirkularne ekonomije i bioekonomije (HORIZON-CL6-2024-CircBio-01)

    • 10 tema

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: Uspješni prijedlozi će podržavati bio-bazirane industrije i omogućitelje digitalne tranzicije u Uniji kako bi doprinijeli razvoju inovativnih i održivih vrijednosnih lanaca u sektorima baziranim na bio-materijalima. Rezultati projekata će doprinijeti razvoju bio-baziranih rješenja s manjim utjecajem na okolinu u smislu kvalitete zemljišta, vode i vazduha, biološke raznolikosti i klime, u skladu s ciljevima Evropskog zelenog sporazuma, akcionim planom EU za cirkularnu ekonomiju i inicijativom za održive proizvode, inicijativom za održive proizvode EU i prijedlogom za Uredbu o ekodizajnu za održive proizvode, kao i EU strategijom za podatke.

 1. Sektori cirkularne ekonomije i bioekonomije (dvostepeni) (HORIZON-CL6-2024-CircBio-02)

    • 6 tema

    • Rokovi za prijavu:

    • Prva faza: 22.02.2024.

    • Druga faza: 17.09.2024.

    • Opis ciljeva poziva: Uspješan prijedlog će doprinijeti sljedećim utjecajima destinacije: Poboljšanje održivosti evropske industrije, povećanje konkurentnosti i nezavisnosti o resursima; Poboljšanje koristi za potrošače i građane.

 1. Čista životna sredina i nulto zagađenje (HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01)

    • 3 teme

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: Uspješni prijedlozi će implementirati mjere koje će svim akterima u aktivnostima koje emituju azot (N) i fosfor (P) u određenoj regiji pružiti dokazani skup mjera za ograničavanje emisija N/P te ponovno usklađivanje tokova N/P unutar sigurnih ekoloških granica na regionalnom i lokalnom nivou. Time će doprinijeti obnovi ekosistema u skladu s Evropskim zelenim sporazumom i planom EU za nulto zagađenje.

 1. Čista životna sredina i nulto zagađenje (dvostepeno) (HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02)

    • 2 teme

    • Rokovi za prijavu:

    • Prva faza: 21.02.2024.

    • Druga faza: 17.09.2024.

    • Opis ciljeva poziva Uspješni prijedlozi će podržati istraživače i inovatore kako bi unaprijedili ekološke performanse i cirkularnost bio-baziranih sistema u industrijskim sektorima. Rezultati projekta će doprinijeti unaprjeđenju cirkularnih bio-baziranih sistema koji djeluju u skladu s planetarnim granicama, zamjenjujući fosilnim gorivima temeljene sisteme i njihov ugnjenik otisak, smanjujući klimatske promjene i štiteći kvalitet vazduha, vode i zemljišta duž industrijskih vrijednosnih lanaca, u skladu s Evropskim zelenim sporazumom i planom EU za nulto zagađenje.

 1. Zemlja, okean i voda za klimatske akcije (HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01)

    • 7 tema

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: U skladu s Evropskim zelenim sporazumom, strategijom “od farme do stola” EU, politikama EU-a vezanim uz vodu (posebno Okvirnom direktivom o vodama) i radom koji je obavljen te podacima koji su dostupni putem Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), uspješni prijedlozi će doprinijeti povećanju otpornosti poljoprivrede na sušu putem inovativnih sistema za navodnjavanje koji povećavaju efikasnost upravljanja vodom.

 1. Otporne, inkluzivne, zdrave i zelene ruralne, obalne i urbane zajednice (HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01)

    • 3 teme

    • Rok za prijavu: 22.02.2024.

    • Opis ciljeva poziva: U skladu s prioritetima Evropskog zelenog sporazuma, strategijom “od farme do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem, kao i s klimatskim ambicijama EU-a za 2030. i 2050. te strategijom EU za bioraznolikost do 2030., uspješni prijedlog će podržati razvoj politika, poslovnih modela i tržišnih uvjeta koji doprinose održivom, uravnoteženom i inkluzivnom razvoju urbanih i periurbanih područja i jačanju njihovih zajednica. Te zajednice će imati pristup, mogu priuštiti i izabrati zdravu, hranjivu i ekološki prihvatljivu hranu. Uspješan prijedlog će također doprinijeti prioritetima Inicijative “Hrana 2030”: prehrana za održive zdrave dijete, klima, biološka raznolikost i životna sredina, cirkularnost i efikasnost resursa, inovacije i osnaživanje zajednica.

 1. Otporne, inkluzivne, zdrave i zelene ruralne, primorske i urbane zajednice (dvostepene) (HORIZON-CL6-2024-ZAJEDNICE-02)

    • 2 teme

    • Rokovi za prijavu:

    • Prva faza: 21.02.2024.

    • Druga faza: 17.09.2024.

    • Opis ciljeva poziva: Uspješan prijedlog treba podržati inicijative Evropskog zelenog sporazuma, posebno strategije “od farme do stola”, strategije za šume, bioraznolikost i bioekonomiju, zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP), komunikaciju o održivim ciklusima ugljenika, EU misiju “Pakt o tlu za Europu” i dugoročnu viziju ruralnih područja EU (koja pridonosi jačanju, povezanosti, otpornosti i prosperitetu ruralnih područja) i njihovu istraživačku i inovacijsku inicijativu razvijajući inovativne poslovne i proizvodne modele (npr. pametna poljoprivreda, socijalna poljoprivreda, unutarnja fabrika za uzgoj bilja, akvaponika, hortikultura, farme za uzgoj stoke i ribe, e-trgovina, turizam, upravljanje kulturnim i prirodnim naslijeđem, dostava usluga) koji su u skladu za budućnošću i potiču bolje ekonomske rezultate, saradnju, inkluzivnost i pravičnost za poljoprivrednike i/ili ruralne zajednice. Istovremeno, ti modeli trebaju postizati visoku održivost, pridonositi klimatskoj neutralnosti i ispunjavati društvene očekivanja, posebno u vezi s lokalnim ekonomskim razvojem te zaštitom i obnovom prirode i resursa (npr. voda, zemljište i vazduh).

Prijave i uslovi za svaki tender dostupni su na portalu Finansiranje i Tenderske mogućnosti.

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

HORIZON EU

Dostupni snimci informativnog dana o pozivima u programu Horizont Evropa, Klaster 1 – Zdravlje

 • 20/11/2021
Dana 29. oktobra 2021.god. Evropska komisija je realizovala Informativni dan na temu Horizont Evropa Klaster 1 (Zdravstvo) u kojem je pojasnila niz
Edukacija HORIZON EU

Nivoi spremnosti tehnologije

 • 27/11/2021
TRL 0.Ideja  Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno. TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza