EU Tech

Check Point Care doo Bugarska: Revolucija u medicinskom praćenju pacijenata

Kako se pacijenti širom svijeta suočavaju s izazovima zdravstvenih problema, raste potreba za poboljšanjem praćenjenja pacijenata, dijagnostikom i odgovorom na zdravstvenu njegu.

Problem je u tome što se, uprkos napretku u uređajima za daljinsko praćenje, trenutni model zdravstvene zaštite i dalje oslanja na kratke “snimke” pregleda, ostavljajući mnoge ozbiljne zdravstvene probleme nerešene.

Upravo tu na scenu stupa Check Point Care doo, koja je dobila sredstva u okviru programa HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOROPEN kroz projekat pod nazivom “Napredno rešenje za kontinuirano upravljanje zdravljem pacijenata” (ARCHANGEL). Projekat  ima za cilj da revolucioniše način na koji se pacijenti prate i pruža zdravstvena zaštita.

Projekat ARCHANGEL predstavlja iskorak u pružanju medicinske njege i praćenju pacijenata. Umjesto sporadičnih pregleda, pacijenti će biti kontinuirano povezani s medicinskim osobljem zahvaljujući nosivim uređajima i AI tehnologijama. To pomaže u pravovremenom prepoznavanju i reagovanju na promjene u zdravstvenom stanju pacijenata, čime se poboljšava kvalitet i efikasnost zdravstvene zaštite.

Revolucija u medicinskom praćenju pacijenata

Foto: Revolucija u medicinskom praćenju pacijenata, izvor www.checkpointcardio.com

Check Point Care doo, kao koordinator ovog ambicioznog projekta, igra ključnu ulogu u revolucioniranju medicinskog praćenja pacijenata. Njihov inovativni pristup omogućava bolju njegu pacijenata i spašava živote.Ovaj projekat ne samo da otvara nova vrata za pružanje zdravstvene zaštite, već pruža i poslovne prilike koje će koristiti kompaniji i široj evropskoj zajednici. 

heckpointcardio rješenje za daljinsko praćenje pacijenata mjeri izvanrednu količinu vitalnih znakova u stvarnom vremenu i bežično ih prenosi medicinskim profesionalcima bez obzira na lokaciju pacijenta.

Ova revolucionarna tehnologija razvijena je i validirana u saradnji s vodećim evropskim univerzitetskim bolnicama te predstavlja najnaprednije, najšire rasprostranjeno i ekonomično telemedicinsko rješenje na tržištu Evropske unije.

Mogućnost prikupljanja i bežičnog prenosa toliko raznolikih podataka u stvarnom vremenu ima potencijal da preoblikuje način na koji se pruža zdravstvena njega. Ova tehnologija omogućava medicinskim profesionalcima da pažljivo prate zdravlje pacijenata, identificiraju rane upozoravajuće znakove i pruže pravovremene intervencije, što na kraju poboljšava ishod pacijenata i spašava živote.

Osim toga, pristupačnost ovog telemedicinskog rješenja čini ga dostupnim širem stanovništvu, osiguravajući da napredna zdravstvena nega bude dostupna većem broju ljudi širom Evropske unije.

Ukratko, Checkpointcardio rješenje za daljinsko praćenje pacijenata predstavlja značajan korak naprijed u telemedicini i tehnologiji zdravstva. Ima potencijal poboljšati kvalitet nege, proširiti dostupnost medicinskih usluga i pozitivno uticati na živote brojnih pacijenata u Evropskoj uniji.

Izvor: EIC

Check Point Care doo https://www.checkpointcardio.com

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

3D-BRICKS
EU Tech

3D-BRICKS: Revolucionarna Platforma za elektronske nanouređaje budućnosti

  • 04/10/2023
Svijet elektronike i računarstva se neprestano razvija, a potreba za naprednijim uređajima nikada nije bila veća. Dok se tradicionalna poluprovodnička
EU Tech

3D Printanje ultra-kvalitetnih tkiva u svemiru za rešenja i usporavanje procesa starenja na Zemlji

  • 04/10/2023
Bioprintanje u Svemiru predstavlja jedan od novih i obećavajućih istraživačkih pravaca u brzo rastućem polju biofabriciranja. Postoji nekoliko prednosti bioprintanja