Pozivi za projekte

Poziv za projekte- Poboljšani pristupi predviđanju, otkrivanju i lečenju za sveobuhvatno upravljanje moždanim udarom

Ova poziv za projekte ima za cilj unaprijediti predviđanje, otkrivanje i pristupe tretmanu za sveobuhvatno upravljanje moždanim udarima.

Fokus je na unapređenju predviđanja, otkrivanja i tretmana moždanog udara kroz istraživanje i inovacije, s ciljem poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata.

Tp aktivnosti: HORIZON-JU-RIA HORIZON JU Research and Innovation Actions
Poziv – Innovative Health Initiative JU Call 5 (HORIZON-JU-IHI-2023-05)
Rok: 16. Januar 2024.
Prijava i projektna dokumentacija : LINK

Očekivani rezultati:

  1. Korist za pacijente: Pacijenti će imati koristi od bolje zdravstvene zaštite u poređenju sa trenutnim standardima. To će se postići kroz dostupnost jasnog puta za prevenciju, dijagnozu i tretman moždanog udara. Ovo će biti postignuto putem rane i brze dijagnoze moždanog udara, integrisanih i preciznijih intervencija, te strategija tretmana usmjerenih na pacijenta.
  2. Pristup za Zdravstvene profesionalce: Zdravstveni profesionalci će imati pristup integrisanim zdravstvenim podacima pacijenata, unapređenim vizualizacijama, prediktivnim računarskim modelima i sistemima za donošenje kliničkih odluka u vezi sa moždanim udarima. Takođe će imati koristi od efikasne koordinacije unutar i između faza nege i kliničkih specijalnosti.
  3. Korist za Zdravstvene sisteme: Zdravstveni sistemi će imati koristi od efikasnije organizacije upravljanja moždanim udarima i personalizacije pružanja zdravstvene zaštite. Ovo će povećati efikasnost i efikasnost tretmana i nege.
  4. Pristup za Istraživače: Istraživači će imati pristup integrisanim podacima, inovativnim alatima zasnovanim na modeliranju i definiciji kliničkih ishoda nakon moždanog udara usmjerenih na pacijenta (uključujući merenje ishoda prijavljenih od strane pacijenta i merenje iskustava prijavljenih od strane pacijenta). Ovo će olakšati kontinuirano poboljšanje i razvoj budućih strategija intervencija.
  5. Pristup za Zdravstvene sisteme, istraživače i industriju: Zdravstveni sistemi, istraživači i industrija će imati koristi od novih inovativnih alatki za modeliranje koje omogućavaju integraciju i analizu šireg spektra podataka specifičnih za pacijenta, uključujući federirane analize podataka.

Avatar

RTD

About Author

Slični članci

Medicina Pozivi za projekte

Pozivi u okviru Inovativne zdravstvene inicijative

  • 25/05/2022
Inovativna zdravstvena inicijativa je partnerstvo između Evropske unije i industrijskih udruženja koja predstavljaju sektore uključene u zdravstvenu zaštitu, odnosno COCIR
HORIZON EU Pozivi za projekte

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05)

  • 25/05/2022
Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu) Tip projekta: CSA (akcije podrške i koordinacije) Iznos sredstava: 3 miliona EUR Očekivano