DIGI4CARE INTERREG DANUBE Medicina

Istraživački RTD HEALTH Klaster u EU INTERREG DANUBE projektu DIGI4CARE

Istraživački RTD HEALTH Klaster u EU INTERREG DANUBE projektu DIGI4CARE

Istraživački RTD HEALTH Klaster iz Prijedora, osnovan 2012. godine i posvećen je napretku u medicinskim i zdravstvenim naukama, teži da poveže stručnjake, istraživače i institucije u cilju unapređenja nauke i tehnologije kroz saradnju na projektima finansiranim od strane EU.

Tim Klastera, koji čine predstavnici Razvojne agencije PREDA, Elektrotehničkog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, učestvuje u realizaciji DIGI4Care projekta. Projekat okuplja 12 partnera iz 8 zemalja, stvarajući snažnu mrežu za unapređenje zdravstvene zaštite na transnacionalnom nivou kroz inovacije i digitalne tehnologije.

DIGI4Care teži da unapredi zdravstvenu negu primenom digitalizacije i tehnologija veštačke inteligencije. Ove tehnologije ciljaju na pružanje kvalitetnije i preciznije nege pacijentima, uz istovremeno smanjenje opterećenja za zdravstvene radnike. Projekat obuhvata četiri pilot-projekta fokusirana na širenje tehnoloških rešenja u zdravstvu, sa posebnim osvrtom na bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, Alzheimerove bolesti i demencije.

Projekat podstiče izgradnju transnacionalne baze znanja i razmenu informacija o digitalnim tehnologijama, te uključuje kreiranje obrazovnih alata i unapređenje nastavnih planova na univerzitetima, olakšavajući širu primenu digitalnih tehnologija u zdravstvu.

U Republici Srpskoj, u saradnji sa JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju “Dr Miroslav Zotović” iz Banja Luke, projekat će testirati uvođenje AI i digitalnih rešenja za praćenje i rehabilitaciju pacijenata sa kognitivnim poremećajima. Fokus je na pacijentima sa blagim stepenom demencije nakon moždanog udara ili drugih neuroloških stanja, gde digitalne tehnologije omogućavaju poboljšanu kognitivnu i socijalnu rehabilitaciju.