HORIZON EU

EIC Radni Program 2022

  • 10/02/2022
Evropska komisija usvojila je program rada Evropskog saveta za inovacije za 2022. Program otvara mogućnosti finansiranja u vrednosti od preko...